U svrhu analize kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Vinkovcima, Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca provodi anketu o trenutnoj usluzi predškolskog odgoja i obrazovanja, te mogućnostima njezina poboljšanja sukladno potrebama građana.

Sudjelovanje u anketi je anonimno, a podaci dobiveni na temelju odgovora ispitanika – roditelja djece vrtićkog i predškolskog uzrasta s područja grada Vinkovaca služit će za planiranje razvoja usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

-Molimo roditelje djece rane i predškolske dobi da odgovorom na pitanja ankete sudjeluju u analizi postojeće usluge i mogućem kreiranju novih usluga sukladno potrebama koje će biti iskazane u anketi – poručili su i pozvali iz Grada.

Podsjetimo, prema podacima konsolidiranih proračuna za 2018. godinu, Grad Vinkovci je u odnosu na godinu prije vodeći grad po rastu izdvojenih sredstava za predškolsko obrazovanje, u apsolutnom iznosu to je bilo 9.885.940 kuna više – sa 8,7 milijuna u 2017. na preko 18 milijuna u 2018. godini. Najveća je stavka bila energetska obnova 3 objekta vrtića. Sada se gradi i novi vrtić na mjestu dosadašnjeg vrtića.

Na tri objekta DV Vinkovci, koji polazi 427 djece, radovi energetske obnove vrijedni su bili gotovo pet milijuna kuna i gotovo su u cijelosti financirani iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“. (Grad Vinkovci)