Grad Vinkovci raspisao je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima u okviru Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu. Njime se želi stvoriti povoljnija poduzetnička klima za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada.

Na poziv se mogu javiti tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Grada, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

Potpore se dodjeljuju u visini 100% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) do maksimalnog iznosa potpore 5.000,00 kuna po plaćenim računima i predračunima. Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 180.000,00 kuna. Po ovom Javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti sa samo jednim projektom.

Iz Grada su također obavijestili kako je moguće da se ukupna osigurana sredstva povećaju ukoliko za to bude potrebe (P.B./Grad Vinkovci)