Gradsko vijeće Grada Vrbovca ovih je dana usvojilo Proračun za 2020. godinu u iznosu od 100,5 milijuna kuna. Kao što je slučaj i u ostalim gradovima, proračun je veći od ovogodišnjeg i iz razloga što će se plaće učitelja knjižiti kroz proračun.

Od najvažnijih projekata planiranih za izgradnju u sljedećoj godini, a kako se može iščitati iz projekcija, jest gradnja novog vrtića u naselju Jug za koji je planirani iznos od 13 milijuna kuna. U planu je i rekonstrukcija društvenog doma u Luki, kako bi sva djeca našla smještaj u vrtiću sljedeće godine. Za tu je svrhu planiran iznos od 3 milijuna kuna. Za gradnju i opremanje igrališta, njih 11,  planiran je iznos od 250.000 kuna. Oko 1,5 milijuna kuna planiran je za zamjenu rasvjete, u sportske objekte ulaganje od pola milijuna kuna, za potpore poduzetnicima i obrtnicima oko 2,5 milijuna kuna, a poljoprivrednicima 475.000 kuna. Za izgradnju poljoprivrednog inkubatora Vrbovec planiran je iznos od 250.000 kuna u sljedećoj godini.

Puno će se raditi i na komunalnim projektima, pa je tako u planu gradnja tri nogostupa i nerazvrstanih cesta.

Među projektima je i sufinanciranje nabave štednih i solarnih panela.

Projekt Vrbovečki sunčani krovovi odnosi se na postavljanje sunčanih elektrana na krovove javnih zgrada., a u čiju će realizaciju biti uključeni građani, koji će projekt financirati po  principu crowdfundinga (društveno financiranje). (L.K.)