Grad Zadar se ove godine s osnovnim školama na svome području uključio u inicijativu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Tjedan školskog doručka, koji  se održavalo od 11. do 15. listopada , a na temu Povrtni doručak.

U sklopu spomenutog projekta HZJZ-a „Živjeti zdravo“, osnovna škola Krune Krstića prošle godine postala je školom mentorom kao primjer dobre prakse unaprjeđenja školske prehrane. Povodom početka aktivnosti u Tjednu školskog doručka gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima posjetio je, inače,  OŠ Krune Krstića te zajdno s djecom isprobao zdravi povrtni doručak.

Podsjetimo,  Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je ovu godinu Međunarodnom godinom voća i povrća pa je i Dječji tjedan 2021. koji se obilježavao od 4. do 10. listopada protekao u  podizanju svijesti djece, ali i odraslih o važnoj ulozi voća i povrća u prehrani ljudi, sigurnosti hrane i zdravlju te postizanju ciljeva održivog razvoja UN -a.

U tom ozračju ulazimo i u sljedeći tjedan, Tjedan školskog doručka, inicijativu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je u sklopu projekta „Živjeti zdravo“ započeo s obilježavanjem nacionalnog Tjedna školskog doručka u 2020. godini kako bi podigao svijest o važnosti doručka za svako školsko dijete, s posebnim naglaskom na zaista važnu ulogu školskih kuhara/kuharica u očuvanju zdravlja naše djece.

 Tema ovogodišnjeg Tjedna školskog doručka, koji će se održati od 11. do 15. listopada 2021., bit će Povrtni doručak. Namjera je kroz zabavne i djeci bliske aktivnosti popularizirati naviku svakodnevnog doručka i uključivanja povrća u svakodnevni jelovnik.

 Grad Zadar se ove godine odlučio uključiti u spomenutu inicijativu HZJZ-a s gotovo svim osnovnim školama na svome području.

Grad Zadar 2016. godine pokrenuo je snažnu inicijativu revitalizacije postojećih školskih kuhinja te pokretanje novih u onim školama koje iste nisu imale, a s krajnjim ciljem – topli obrok za svakog učenika koji to želi. Do danas su uložena znatna sredstva te svaka škola kojoj je Grad Zadar osnivač ima svoju školsku kuhinju. Od devet škola, pet (5) školskih kuhinja može pripremati tople školske obroke, a preostale četiri (4) školske kuhinje mogu vršiti podjelu hrane.

U sklopu spomenutog projekta HZJZ-a „Živjeti zdravo“ OŠ Krune Krstića prošle godine postala je školom mentorom, a odabirom škole mentora za prehranu u svakoj županiji  daje se mogućnost ostalim školama u okolini da slijede primjer dobre prakse unaprijeđenja školske prehrane. U tom smislu Grad Zadar je osigurao sredstva za nabavu dostavnog vozila Osnovnoj školi Krune Krstića. Spomenuta škola ima najbolje opremljenu školsku kuhinju, dugogodišnje iskustvo u pripremi obroka te je organizacijski i stručno opremljena za pripremu većeg broja obroka stoga im je nabavom vozila omogućena dostava obroka i u druge škole kojima je Grad Zadar osnivač, a čije školske kuhinje, u ovom trenutku, nisu kapacitirane za pripremu školskog obroka.

Važno je i napomenuti kako Grad Zadar već duži niz godina uspješno provodi i nekoliko projekata vezanih uz školsku prehranu kao što su Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra (ove školske godine uključeno 969 učenika), Školska shema (ove godine u podjelu voća uključeno je 6914 učenika, a u podjelu mlijeka 3392 učenika) i Medni dan.

Uključenje osnovnih škola Grada Zadra u nacionalnu inicijativu Tjedna školskog doručka odvijalo se na način da se zdravi, povrtni doručak pripremao u Osnovnoj školi Krune Krstića, uz suradnju školskih kuhara te škole i školskih kuhara škola „gostiju“ (ukoliko je isti/a u mogućnosti posjetiti kuhinju Krune Krstića, ukoliko nije, dočekala bi povrtni doručak u svojoj školi), te potom distribuira dostavnim vozilom u osnovnu školu u kojoj će se toga dana isti prezentirati. Kroz cijeli tjedan obuhvatilo se 8 (osam) osnovnih škola kojima je Grad Zadar osnivač i KOŠ Ive Mašine te se u svakoj od njih prezentirao povrtni doručak, i to učenicima nižih razreda (u svakoj školi bilo je obuhvaćeno 50-ak učenika).

-Vjerujemo kako ćemo uključenjem svih osnovnih škola Grada Zadra u inicijativu Tjedna školskog doručka potaknuti razmišljanje i kod učenika i kod roditelja o važnosti bogatog nutritivnog doručka za svako školsko dijete te ujedno i ukazati na sve napore Grada Zadra i naših škola uložene u omogućavanje obroka za svako školsko dijete, a u konačnici, i toplog obroka za svako dijete- poručili su iz Grada u povodu Tjedna škoskog doručka. (Grad Zadar)