Direktor Odvodnje d.o.o. Grgo Peronja, na prijedlog Povjerenstva, donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg izvođača po projektu iz naslova. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG. 

Vrijednost radova po Ugovoru iznosi 258.703.691,99 HRK bez PDV-a.

Projekt Aglomeracija Zadar/područje grada Zadar predstavlja jednu od ukupno tri gradbene cjeline u sklopu kapitalnog infrastrukturnog projekta financiranog sredstvima EU „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane“ — KK.06.4.2.40.0001

Projektom će biti obuhvaćeno proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Zadra te rekonstrukcija vodovodne mreže, što uključuje:

– 36.661 m gravitacijskih cjevovoda, 1.859 m tlačnih cjevovoda, 5 crpnih stanica i 2.690 priprema za kućne priključke

– sanacija sustava odvodnje metodama bez raskopavanja u duljini od 1.500 m s rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka

– rekonstrukcija sustava odvodnje zamjenom gravitacijskih cjevovoda u duljini od 1.286 m s rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka te rekonstrukcije 865 m’ tlačnog cjevovoda

– nadogradnja CS Borik sa cjelovitom automatikom i NUS

– izvedba spojnog cjevovoda UPOV Borik – UPOV Centar – 1.854 m gravitacijskih cjevovoda, 1.021 m tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice

– neizbježne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe uslijed proširenja sustava odvodnje grada Zadra – 21.476 m vodoopskrbnih cjevovoda i 1.720 priključaka na vodoopskrbu, informirali su iz Grada. (Grad Zadar)