Direktor Odvodnje d.o.o. Zadar, Grgo Peronja, na prijedlog Povjerenstva, donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg izvođača po projektu „Dogradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar“.  Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda NICRO d.o.o. Zagreb. Vrijednost radova po Ugovoru iznosi 37.942.711,89 HRK bez PDV-a.

Projekt je jedna od najvažnijih cjelina u sklopu kapitalnog infrastrukturnog projekta financiranog sredstvima EU „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane, a dogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda “Centar” unaprijedit će se pročišćavanje zraka s istovremenim smanjenjem buke rada opreme i uštedom u operativnim troškovima.

Radovi na dogradnji UPOV-a Centar će se izvoditi po sljedećim fazama:

1 faza – pokrivanje pjeskolova-mastolova i primarnih taložnica GRP pločama i metalnom podkonstrukcijom s dogradnjom sustava za pročišćavanje zraka za navedene komponente -nadogradnja  postojećeg sustava za pročišćavanje zraka (PCO) kod zgrade mehaničkog tretmana (ulazna građevina) te zgrade pogona dehidracije i ugušćivača mulja.

2 faza – izgradnja egalizacijskog spremnika sa pripadajućem nadstrešnicama te stanicama za prijem septika s dogradnjom  sustava za pročišćavanje zraka za navedene komponente…

3 faza – Zamjena opreme aeracijskog sustava bioreakcijskih bazena.

4 faza – Cijevni razvod za recirkulaciju pročišćene otpadne vode u svrhu korištenja u radu uređaja.

5 faza – Sanacija ulazne građevine… i

6 faza – Izvedba bukobrana.