Grad Zadar nostielj je projekta PRRI- Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije koji je započeo koncem rujna. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operatvinog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Usluge rane intervencije djeci s teškoćama u razvoju i njegovim obiteljima, koji žive u Zadru, ali i diljem  Zadarske županije, većini slučajeva je nedostižna. Česti razlog tome je financijska nemogućnost podmirenja troškova redovitih dolazaka obitelji i djeteta na rehabilitacijske programe, nemogućnost učestalog izostajanja roditelja s posla, kao i šira neinformiranost o dostupnosti, potrebi i korištenju usluge rane intervencije, a projektom se uspostavlja mobilni tim kabineta za ranu intervenciju koji će kroz stručne patronaže u vrtićima diljem županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima.

Kako bi se usvojila znanja o novim medicinskim i psihološkim pristupima u radu s ciljnim skupinama i metodama rehabilitacije, ojačati će se kapaciteti stručnjaka edukacijama, umrežavanjem te razmjenom znanja i vještina sa stručnjacima kako unutar države, tako i sa drugim državama članicama EU. Da bi se olakšala i potaknula integracija djece s razvojnim odstupanjima u programe vrtića i/ili škola, provest će se radionice za odgajatelje i stručne suradnike unutar projekta.

Potpisom ugovora za provedbu EU projekta „PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije“ osigurana je financijska omotnica u iznosu od 1.450.473,46 kn za razvoj ove prijeko potrebne socijalne usluge, ističu iz Grada.

Nastojanje je to da se, kroz rad Kabineta za ranu intervenciju u sljedeće dvije godine, osigura šira dostupnost usluge rane intervencije i poveća kvaliteta stručne podrške na razvojnom putu djece s teškoćama i njihovih obitelji. Upravo su članovi obitelji ključan okolinski faktor koji ima snažan utjecaj na razvojni put djeteta, a koji će zasigurno prvi uočiti znakove djetetova potencijalnog odstupanja.

U svakodnevici izoliranosti od lokalne zajednice i rastrganosti između posvećenosti poslovnom i obiteljskom životu članovima obitelji vrlo je često potrebna odgovarajuća stručna podrška kako bi se uspostavila stabilna i kontinuirana potpora razvoju i napretku najranjivijeg člana njihove obitelji.

Već je davno utvrđeno da je vrijeme koje protekne do postavljanja odgovarajuće dijagnoze i primjene rehabilitacije kod dojenčadi, male djece i predškolske djece, dragocjeno i ne nadoknadivo za njihov razvojni put.

EU projekt i cjelokupna priča počiva na temeljima već uspostavljenog programa – Kabineta za ranu intervenciju, koju Caritas Zadarske nadbiskupije, uz potporu Grada Zadra i Zadarske županije, provodi već niz godina.

Tijekom godina stvorena je platforma za pružanje ovog oblika izvaninstitucionalne usluge sa stručnim osobljem koja će se provedbom EU projekta proširiti kroz uspostavu mobilnog tima.

To znači da će tim stručnjaka kojeg čine psiholog, edukacijski rehabilitator i logoped, usavršiti svoja specifična znanja na stručnim edukacijama te stečeno primijeniti u svakodnevnom radu s malom djecom, pritom kontinuirano podižući ljestvicu kvalitete pružanja usluge rane intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije.  Upravo to će, na širem geografskom području, omogućiti uključivanje djece u rani multidisciplinarni edukacijsko-rehabilitacijsko-logopedski rad već od samog rođenja.

Uslugu rane intervencije koju pruža Kabinet od 2014. godine do danas koristilo je više od 400 djece i obitelji dok ih je trenutno u program uključeno 50-ak.

U ovoj 2020. godini možemo reći da je nepredvidivo skoro sve osim učestalog povećanja broja korisnika Kabineta. Ako to prevedemo u brojke, u prosjeku uslugu stručnjaka Kabineta zatraži 1-3 novih korisnika tjedno. Akcelerirajući porast broja korisnika zasigurno neće začuditi one koji u ovom poslu rade svakodnevno, kao i one koji analiziraju dostupne statističke podatke, naglašava zadartopcity.hr.

Usporedba podataka iz Izvješća o osobama s invaliditetom u RH za 2008. i 2016. godinu jasno ističe kako u ZD županiji broj osoba dijagnosticiranih s oštećenjem glasovno govorne komunikacije (141 osoba 2008. : 300 osoba 2016.), poremećajem iz spektra autizma (24:59), oštećenjem sluha (216:271) te intelektualnim (403:537) i višestrukim teškoćama ubrzano raste (3845:4569). Raste i broj djece s rješenjima o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja pri čemu je 2007. takvo rješenje pristiglo za 340 djece, a 2016. za čak 932 mališana.

Ovako bi započeo ovaj dio teksta da je sada 2018. godina kada se ova priča zakotrljala prema EU sredstvima.

Danas je situacija nešto drugačija. Nažalost, podaci u ovom proteklom periodu ne bilježe pozitivan pomak.

U Republici Hrvatskoj, u svibnju 2019. godine, ukupno je bilo evidentirano 511.281 osoba s invaliditetom koji čine 12,4 posto ukupnog stanovništva RH. Od toga je čak 14.285 osoba u Zadarskoj županiji. Podaci su to iz izvješća o osobama s invaliditetom u RH iz koje periodično objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prema istom, broj osoba po svim vrstama oštećenja ukazuje na značajan porast u odnosu na prethodne godine, izuzev broja osoba s oštećenjem sluha koji je u blagom padu.

Dodatno, vrlo je značajan podatak o broju osoba s invaliditetom s rješenjima o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja koji je u odnosu na 2007. godinu porastao za čak 533 posto i sada iznosi 1814 osoba samo na području Zadarske županije, napominju iz zadartopcity.hr i Grada Zadra. Europske socijalne politike usmjerene su na smanjenje broja ljudi koji žive u socijalnoj isključenosti ili su izloženi riziku od takvog života. Propisuje to Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast, poznatija kao Europa 2020.

Osiguravanje pristupačnih kvalitetnih usluga za povećanje životnih prilika djece i poboljšanje njihova razvoja čini i drugi stup Preporuke o socijalnom ulaganju namijenjenom djeci. Preporuku pod nazivom “Ulaganje u djecu: prekidanje začaranog kruga djece u nepovoiljnom položaju” 2013. godine donijela je Europska komisija s ciljem doprinosa zaštiti dječjih prava. Upravo se kroz drugi definirani stup nastoji poboljšati odaziv zdravstvenih sustava u svrhu ispunjavanja potreba djece s poteškoćama te ojačati podrška obitelji i kvaliteta alternativne skrbi.

Kao članica i korisnica proračuna Europske unije i Hrvatska je u svoje dokumente ugradila ciljeve, prioritete i mjere za osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih, kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba.

Rana intervencija svrstana je u socijalne, a ne zdravstvene usluge, te se ista definira u načelu samo odredbama članka 84. Zakona o socijalnoj skrbi. Osim toga, još uvijek ne postoji značajna zakonska regulativa ili druga nacionalna pravila za uključivanje u ranu intervenciju u djetinjstvu. Razumijevanje važnosti i nužnosti rane intervencije te njezino uključivanje u dokumente na lokalnoj i regionalnoj razini od krucijalne je važnosti za zajednicu, kako za cjelokupnu ZD županiju, tako naravno onda i Grad Zadar.

Upravo ovakvi projekti, sufinancirani kroz Europski socijalni fond, promiču prava djece s razvojnim teškoćama ili rizicima i pružanje stručne podrške njihovim obiteljima. (Grad Zadar/zadartopcity,hr)