Nova školska sportska dvorana u Zaprešiću jedina je javna obrazovna ustanova u županiji s fotonaponskom elektranom.  Postavljena je i puštena u probni rad, a nalazi se na krovu sportske dvorane OŠ A. Augustinčića.

Elektrana je snage 98, 5 kW, a proizvedena struja koristit će se za klimatizaciju (hlađenje i grijanje) te rasvjetu dvorane. U ljetnom periodu, kada dvorana neće raditi maksimalnim kapacitetom, višak proizvedene struje prodavat će HEP-u.

Ovo je još jadan korak dalje u korištenju obnovljivih izvora energije u Zaprešiću, a u planu su i daljnje aktivnosti u tom smjeru. Ovakvom se proizvodnjom energije smanjuje zagađenje ugljičnim dioksidom za 23,14 tona godišnje.

Gradnja dvorane započela je u siječnju 2020. godine, a radi se o trodijelnoj dvorani koja će sa školom biti povezana tzv. toplom vezom, a što podrazumijeva stakleni spoj koji će učenicima omogućiti kretanje među objektima, a što će biti osobito važno za hladnog i kišnog vremena.

S unutarnjim uređenjem i postavljanjem potrebne opreme, procjenjuje se da će ova investicija stajati gotovo 25 milijuna kuna. (Grad Zaprešić)