Najviši iznos za gradnju vrtića kroz PRR osigurali su Garešnica, Otočac i Skradin – 7.448.000, a slijede s iznosom od 7.440.000 Klanjec, Lipik, Orahovica, Trilj i Zlatar. U top 10 po povučenim iznosima su još Vrbovec, Mursko Središće, Pleternica, Kutjevo, Ogulin, Grubišno Polje, Komiža, Otok i Vodnjan

Kroz EU Program ruralnog razvoja, tip operacije 7.4.1., do sad je ugovoreno nešto više od milijardu kuna za gradnju, rekonstrukciju ili opremanje 200 vrtića u ruralnim sredinama. Stvaranjem boljih uvjeta boravka u predškolskim ustanovama, kao i svih ostalih mjera unutar tog programa, želi se privući mlade u ruralne krajeve i ponuditi im bolje životne uvjete. Sufinanciranje projekata, pa tako i vrtića, ovisi o razvijenosti područja. Bez obzira na iznos  sufinanciranja, svaki iznos i svi vrtići koji se dograđuju ili grade su izuzetno bitni za svaki grad ili općinu. Mi smo izdvojili one za koje je odobreno najviše novaca iz EU kroz program ruralnog razvoja.

Kako je i zamišljeno, kroz ovu mjeru i mališani iz manjih mjesta trebaju dobiti jednake uvjete kao i njihovi vršnjaci iz velikih gradova. S obzirom na to kako su novi vrtići savršeno izgrađeni u manjim gradovima kroz ovu mjeru, velik dio njih je ljepši izvana ali i bolje opremljen od mnogih vrtića u većim gradovima.

Uzme li se u obzir da mnogi ti manji gradovi imaju niz poticajnih mjera za mlade obitelji, pa tako i one čija su djeca u vrtiću, a da se istodobno obnavljaju i škole,  nije neobično što se mnoge obitelji odlučuju doseliti u manje gradove, što potvrđuje i porast broja djece. Među izdvojenim gradovima koji su dobili najveći iznos su gotovo svi iz kontinentalnog dijela Hrvatske.

Inače, cilj mjere 7 –  Programa ruralnog razvoja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama na više područja, kao što je primjerice izrada kvalitetnih lokalnih strateških dokumenata, rekonstrukcije i izgradnje cestovne i komunalne infrastrukture, izgradnje objekata namijenjenih predškolskom odgoju, kulturnim i društvenim aktivnostima te širenju sportsko- rekreacijskih sadržaja čime se stvaraju preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje depopulacijskog trenda. Odnosno vrtići, društveni domovi, kulturni centri, vatrogasni domovi, sportski objekti…

Cilj EU je imati 95 posto djece u vrtićima. Istraživanje provedeno u RH prije dvije godine pokazalo je da u nekim našim županijama niti 30 posto djece ne pohađa vrtiće. Sada se situacija mijenja, dodatno kroz sredstva za ruralni razvoj koja idu preko Ministarstva poljoprivrede, a drugim dijelom kroz Ministarstvo demografije gdje se također ulaže uz pomoć EU novca u unapređenje standarda i infrastrukture te usklađivanje radnog vremena vrtića.

Na natječaju kroz ruralni razvoj, moglo se je ostvariti od 80 do 100 % sufinanciranja projekta, ovisno o razvrstavanju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Što se tiče vrtića, koje smo mi analizirali, najviši iznos su dobili gradovi Garešnica, Otočac i Skradin – 7.448.000, a slijede s iznosom od 7.440.000 Klanjec, Lipik, Orahovica, Trilj i Zlatar.

Klanjec: Vanjski radovi gotovi, otvorenje vrtića do kraja godine

Ukupna vrijednost vrtića u Klanjcu je  8,5 milijuna kuna.

‘Vanjski radovi se polako privode kraju, uređuje se već i okoliš. Predstoji unutarnje uređenje. I dalje sam optimističan da ćemo unatoč tome što su se zbog pandemije koronavirusa javile i poteškoće u graditeljstvu, prvenstveno vezane uz rokove isporuke materijala i opreme, da ćemo iskoristiti tu prednost u rokovima koju imamo i završiti vrtić do kraja godine kako je bilo i planirano. Uspjeli smo kroz EU program urediti krovište vrtića te uložiti u opremu, a na sreću, vrlo skoro ćemo biti bez listi čekanja i s kapacitetom vrtića koji može s veselje očekivati kakav „baby boom“. Sufinanciramo cijenu vrtića i za roditelje čija djeca idu u naš vrtić i onima čija djeca pohađaju okolne vrtiće. Klanjec je mali gradić, ali jako voli taj svoj gradski način života i zbog toga se podupiru i brojni kulturni programi i rad civilnog društva. ‘ – rekao nam je u nedavnom intervju gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek dodajući da u Gradu raste broj  novorođene djece i da se mlade obitelji doseljavaju.

Trilj: Novi vrtić za više od 60 mališana na prostoru bivše Cetinke

Prošle jeseni potpisan je ugovor o izgradnji novog dječjeg vrtića s jaslicama u Trilju.

Novi triljski dječji vrtić gradi se na prostoru bivše Cetinke, procijenjena vrijednost ukupnih troškova projekta dječjeg vrtića i jaslica je oko 9,2 milijuna kuna. Grad Trilj je osigurao zemljište i troškove projektne dokumentacije te je ostvario pravo na 100 posto maksimalne potpore za troškove izgradnje i opremanja jaslica i vrtića, koja u okviru natječaja iznosi 7,4 milijuna kuna. Novi vrtić i jaslice primit će više od 60 mališana.

“Sretna sam jer znam koliko je do sada bilo poteškoća, imali smo mali vrtić i skromne mogućnosti. Evo sad će im se doista pružiti prekrasne mogućnosti da borave koliko hoće, koliko mogu i koliko trebaju u uvjetima kakve zaslužuju – a to je ono što je najbolje i najviše što možemo napraviti za svoje najmlađe”, kazala je ravnateljica vrtića Ankica Lukić pirlikom prošlogodišnjeg potpisivanja ugovora o gradnji.

Gradonačelnik Ivan Šipić podsjetio je kako je prostor Cetinke nekada bio kila kucavica gospodarstva u Gradu Trilju, koja je nestala u ratnom i poslijeratnom vihoru, a gospodarstvo na tom prostoru više nikada nije oživjelo. Stoga je Grad Trilj otkupio prostor, prenamijenio ga u društvenu namjenu te proveo sve postupke kako bi se na tom prostoru počeo graditi novi dječji vrtić.

Zlatar: Dogradnjom vrtića osiguran smještaj za 30 novih mališana

Sa 7,44 milijuna iz EU sufinancira se rekonstrukcija i dogradnja te opremanju Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica u Zlataru. Vrijednost radova iznosi oko 10,5 milijuna kuna.

– Vjerujem da ćemo već početkom pedagoške godine 2020./21. moći upisati djecu. Rekonstrukcijom vrtića kapacitet vrtića  bi se povećao na 120 djece, odnosno mogao bi primiti dodatnih 30 mališana.  Osim stvaranja adekvatnog opremljenog prostora dovoljne površine, projekt će omogućiti zapošljavanje dovoljnog broja odgojno-obrazovnog osoblja potrebnog za pravilan razvoj, odgoj i obrazovanje djece. Više roditelja imat će mogućnost smještaja djece u dječji vrtić u svom gradu, gradu u kojem rade ili gradu koji im tranzitno najviše odgovara. Mladima koji planiraju obitelj ostvariti će se preduvjet da lakše usklade poslovni i obiteljski život smještajem djeteta u vrtić – rekla nam je nedavno gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek.

Inače, u ovoj pedagoškoj godini više od 50 djece ostalo je na listi čekanja. Zato je donesena odluka o sufinanciranju dječjih vrtića izvan grada Zlatara, kao i čuvaone, kako bi sva djeca s područja Grada bila upisana.

Lipik: Novi područni vrtić u Poljani za 56 djece, završetak radova sredinom 2021. g.

U Lipiku se gradi Područni vrtić u Poljani. ‘Glavne aktivnosti sastoje se od izgradnje i opremanja dječjeg vrtića ukupne površine 610,35 m2, izgradnje pješačkih i kolnih komunikacija, dječjeg igrališta i zelenih površina ukupne površine 897m2 te opremanje objekta elementima neophodnim za korištenje prostora. U vrtiću i jaslicama će se smjestiti 56 djece, odnosno 12 djece u jasličkoj skupini i po 22 djece u 2 vrtićke skupine. U tijeku je izvođenje radova na izgradnji, a planirani završetak izgradnje i opremanje je prva polovica 2021. godine.’ – kažu u Gradu Lipiku.

Naselje Poljana bilježi sve veći broj djece za koju je potreban smještaj u vrtiću. Prostor Društvenog doma u kojemu trenutno vrtić obavlja svoje poslovanje je u velikoj mjeri neadekvatan za održavanje programa predškolskog odgoja. Ovim projektom najmlađi stanovnici će dobiti prostor za igru i druženje, a u radu s odgojno-obrazovnim osobljem steći će nova znanja i radne navike kao dobar uvod za školu.

U Gradu dodaju da će realizacija projekta doprinijeti  ostvarivanju dugoročnih ciljeva te potaknuti ekonomsku i socijalnu revitalizaciju naselja Poljana i ostalih naselja koja gravitiraju Poljani (Antunovac, Brekinska, Brezine, Bujavica, Marino Selo, Ribnjaci, Strižičevac, Gaj, Kukunjevac).

Inače, program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu trenutno je organiziran u prostoru Društvenog doma u okviru 1 vrtićke skupine za 22 djece. Kako objašnjavaju u Gradu, u prostoru Društvenog doma nije moguće, zbog lošeg stanja objekta i fizičkog rasporeda prostorija, organizirati dovoljan broj skupina koje bi zadovoljile potrebe stanovništva za programom predškolskog odgoja. Izgradnjom novog objekta vrtića stvorit će se primjeren prostor za svakodnevni boravak djece te će doprinijeti povećanju obrazovnih, športskih i kulturnih aktivnosti za djecu predškolske dobi i omogućiti brži i kvalitetniji motorički i funkcionalni razvoj djece. Otvorit će se mogućnost za organizaciju različitih aktivnosti i igraonica sa svrhom socijalizacije i razvoja samopouzdanja.

Vrbovec je dobio 7.435.685  kuna, Mursko Središće 7.428.000, a Pleternica 7.420.653 kuna za gradnju ili dogradnju vrtića.

Vrbovec: Novi vrtić za oko 100 mališana bit će gotov do kraja godine

Radovi na izgradnji novog gradskog vrtića u Jugu u De Piennesovoj ulici počeli su prije otprilike četiri mjeseca.. Iako je pandemija koronavirusa usporila realizaciju brojnih projekata, gradnja vrtića nastavila je napredovati te je prva faza gradnje gotova.  Zidovi i betonska ploča na krovu su završeni, sada slijedi ugradnja stolarije, instalacije, prekrivanje krova sendvič-panelima …

Rok za dovršetak vrtića je sredina prosinca 2020. godine, ali bi radovi mogli biti gotovo i ranije. Kapacitet novog vrtića je pet vrtićkih skupina  što je otprilike stotinjak djece. Ukupna vrijednost ugovora je 12,2 milijuna kuna.’ – objavio je nedavno gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj.

Pleternica: Dogradnja vrtića završena, u njemu 150 djece više

Dječji vrtić Tratinčica u Pleternici dograđen je i proširen s dodatnih pet skupnih soba s garderobama i sanitarnim čvorovima te je kapacitet za smještaj povećan sa 100 na 250 djece.

‘U Pleternici kontinuirano jača potražnja za upisom u jaslice i dječji vrtić, roditelji su u potrebi za smještajem svoje djece s obzirom na svoja zaposlenja te sve svjesniji važnosti rane socijalizacije i edukacije najmlađih. Nadogradnja vrtića odnosno povećanje odgojno-obrazovnih skupina ima brojne pozitivne efekte za mlade obitelji u Pleternici, ali i šire stanovništvo zahvaljujući otvaranju novih radnih mjesta.’ – rekla je nedavno gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić.

Kutejvo i Ogulin dobili su 7.412.500 za vrtiće, Grubišno Polje 7.323.700, Komiža 7.154.019, Otok 7.116.513 i Vodnjan 7 milijuna.

Grubišno Polje: Radovi gotovi do kolovoza, vrtić će primiti 114 mališana

Nad dječjim vrtićem „Tratinčica” u Grubišnom Polju obavlja se rekonstrukcija i dogradnja vrijednosti gotovo 9 milijuna kuna. Ostatak troškova radova od oko 1,7 milijuna pokriva Grad Grubišno Polje. Radovi bi trebali biti gotovi do kolovoza. Novi prostor imat će šest skupina gdje će se smjestiti 114 mališana.

Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje ima u svom sastavu područni objekt u Velikim Zdencima, koji zbrinjava 20 djece u mješovitoj odgojnoj skupini od treće do sedme godine.
Potreba za smještajem djece u vrtiću na području Grada Grubišnoga Polja svake pedagoške godine se povećava, čemu govori u prilog činjenica da se u posljednje 3 godine dio djece preusmjeravao u područni objekt jer u centralnom objektu u Grubišnome Polju nije bilo dovoljno mjesta te je u ovoj pedagoškoj godini 10 djece ostalo neupisano.’ – kaže ravnateljica vrtića Biljana Karakaš.

Otok: Dograđeni vrtić za pet skupina gotov do kolovoza

Unatoč trenutnoj situaciji i otežanim uvjetima rada uzrokovanim pandemijom koronavirusa, radovi na rekonstrukciji i dogradnji dječjeg vrtića u Otoku polako se privode kraju tako da će  mališanima u rujnu 2020. biti otvorena vrata novog objekta vrtića a veliki interes roditelja za korištenje usluga vrtića potvrđuje opravdanost i potrebu ovoga projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 7.236.236,86 kuna.

S obzirom na to da postojeći kapacitet objekta dječjeg vrtića nije bio dostatan za iskazani interes roditelja za prijem djece u vrtić kao i nepostojanje skupine jasličke dobi, Grad Otok je pristupio izradi projektne dokumentacije i radovima na rekonstrukciji i dogradnji postojeće zgrade vrtića.

‘Predviđenom rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće zgrade vrtića dobit će se energetski učinkovita zgrada (zagrijavanje iz alternativnih izvora energije – 3 izvora grijanja) ukupne bruto površine 950,17 m²  s kapacitetom od 3 jedinice za djece vrtićke dobi i 2 jedinice za djecu jasličke dobi, blagovaonicom, višenamjenskom dvoranom, terasom, prostorom za izolaciju djece, čajnom kuhinjom, prostor za osoblje, sanitarnim čvorovima, kotlovnicom. Kroz projekt će se također urediti i opremiti dječje igralište sa spravama za igru i klupama, izgraditi i urediti parking,  hortikulturno urediti dvorište vrtića autohtonim visokim i niskim raslinjem.’ – rekla nam je nedavno ravnateljica Razvojne agencije Marija Čolaković.

Vrtić trenutačno nema predviđen boravak za najmanje, a što će od jeseni biti omogućeno. Ujedno će se zaposliti i još dvije odgajateljice, a roditeljima koji su do sada bili onemogućeni raditi zbog nepostojanja jaslica njihovo zapošljavanje.

Kako kaže ravnateljica Razvojne agencije, projektom će se unaprijediti socijalna infrastruktura na području Grada Otoka kroz modernizaciju odgojno obrazovne infrastrukture i stvaranje adekvatnog prostora za boravak većeg broja djece u vrtiću podići  kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz dostupnost planiranog ulaganja (višenamjenske dvorane) lokalnom stanovništvu a posebno djeci, udrugama koje se bave djecom i mladima, različitim interesnim skupinama u svrhu  provođenja aktivnosti edukativnog, kulturnog, sportskog i socijalnog karaktera. (Lidija Kiseljak)