Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje  EU projekata vrijedan 300 milijuna kuna objavljen u srpnju u samo tjedan dana prijavljena su 804 projekta za koja se tražilo 738 milijuna kuna sufinanciranja

Nakon što su prošle godine gradovi i općine u samo tjedan dana apsorbirale 200 milijuna kuna, koliko im je za sufinanciranje EU projekta osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, ove godine su bili još brži i ažurniji pa su u samo nekoliko dana ‘razgrabili’ svih 300 milijuna kuna, koliko je osigurano za ovu godinu.

Pisali smo već da su u Ministarstvu već u prvom tjednu nakon otvaranja natječaja 2.srpnja zaprimili gotovo 700 zahtjeva za sufinanciranje, a poziv je službeno zatvoren nakon mjesec dana, 1. kolovoza, do kada su stigla 804 zahtjeva vrijednosti čak 738 milijuna kuna, dakle dva i pol puta više nego što je na raspolaganju.

Svi zahtjevi su, kažu nam u Ministarstvu regionalnog razvoja, obrađeni a sredstva su dodijeljena za 325 EU projekata, među kojima su 104 EU projekta 37 gradova kojima je dodijeljeno 82.423.839,57 kuna za sufinanciranje vlastitog učešća u provedbi projekta. Svim korisnicima kojima su dodijeljena sredstva dostavljene su odluke o sufinanciranju provedbe EU projekta, a u tijeku je izrada ugovora. Popis dobitnika bit će, kažu u Ministarstvu, uskoro objavljen i njihovim službenim stranicama.

Sredstva iz ovog natječaja dodjeljuju se po principu ‘najbržeg prsta’, pa je uz, naravno, zadovoljavanje propisanih uvjeta, ključna bila brzina podnošenja zahtjeva, odnosno datum/minuta/sekunda predaje pošiljke u poštanskom uredu. Upravo zato je i većina zahtjeva predana već u prvim minutama 2. srpnja nakon 10 sati, kada je poziv otvoren.

Sredstva za sufinanciranje EU projekata dodjeljuju se već pet godina i u razdoblju 2015.-2018. ukupno je sufinancirano 913 EU projekata u vrijednosti 642,07 milijuna kuna.

Inače, financiranje domaće komponente u EU projektima mnogim gradovima postaje sve veći problem, zbog čega je  Udruga gradova krajem prošle godine od Vlade zatražila da se osiguraju dodatna sredstva kako ne bi došlo do zaustavljanja EU projekata u gradovima.  Sredstva su povećana za sto milijuna kuna, što je i dalje – očito je iz broja i vrijednosti podnešenih zahtjeva, premalo, no u Ministarstvu za sada ne najavljuju daljnja povećanja. (Marija Pulić Drljača)