Još i prije krize četrdesetak gradova je povećalo izdvajanja za poduzetnike,  njih 25 i iznad 30 posto. Čak 16 gradova sredstva je povećalo i više od 100 posto. Rekorderi po postotnom povećanju sredstava za poduzetnike su Grad Novska koji je u 2019. za potpore izdvojio preko milijun kuna, odnosno 448 posto više nego godinu ranije, te Metković koji je sredstva također povećao za preko 400 posto. Gledajući pak povećanje u apsolutnim iznosima, tri su grada za poduzetnike u 2019. izdvojila preko milijun kuna više nego godinu ranije – Osijek, Omiš i Novska. Spomenimo i da neki gradovi u proračunskoj stavci – subvencija trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora, obuhvaćaju širi termin od samih subvencija poduzetnicima, pa su stoga ponegdje prisutna djelomična odstupanja u iznosima.

Potpore poduzetnicima, izravne ili kroz druge mjere pomoći poput subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite ili pak oslobađanja plaćanja raznih nameta u sklopu aktualnih mjera uslijed korona krize, sve su rašireniji oblik pomoći u očuvanju radnih mjesta i otvaranju novih. U proteklih godinu dana, otkako je izbila korona kriza, gotovo da nema grada koji nije povećao sredstva za poduzetnike na godišnjoj razini, a niti jednog koji nije reagirao uslijed krize izazvane pandemijom. Uključi li se u to i pomoć koji je dala država ne čudi podatak da je prema službenim podacima lani bilo manje zatvorenih tvrtki nego u 2019. godini. Tijekom 2019. godine osnovano je 14.686, a brisano 10.354 trgovačkih društava, dok je tijekom 2020. godine osnovano 11.522, a brisano 9.347 trgovačkih društva, podaci su Ministarstva pravosuđa i uprave.

Dok se čekaju službeni podaci Ministarstva financija za 2020., mi smo provjerili kakva je bila situacija u 2019. i koji su gradovi najviše izdvajali za potpore svojim poduzetnicima. Još i tada, prije krize, četrdesetak gradova je povećalo izdvajanja za poduzetnike, a njih 25 i iznad 30 posto. Čak 16 gradova sredstva je povećalo i više od 100 posto. Rekorderi po postotnom povećanju sredstava za poduzetnike su Grad Novska koji je tako u 2019. za potpore izdvojio preko milijun kuna, odnosno 448 posto više nego godinu ranije, te Metković koji je sredstva također povećao za preko 400 posto. Gledajući pak povećanje u apsolutnim iznosima, tri su grada za poduzetnike u 2019. izdvojila preko milijun kuna više nego godinu ranije – Osijek, Omiš i Novska.

Inače, u našoj analizi službenih podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna za 2019., vidljivo je da su udjeli izdvojeni za poticaje u odnosu na ukupan proračun najveći u malim i srednjim gradovima, također i izdvojena sredstva iz proračuna za subvencije u odnosu na broj stanovnika. Nismo analizirali gradove koji izdvajaju najviše u apsolutnom iznosu, što je u načelu povezano s veličinom grada, a odskaču Osijek, Rijeka, Split, Karlovac, Knin, Novska, Pula, Varaždin… i naravno Zagreb kojeg u našim analizama zbog specifičnosti ne obrađujemo.

Sa 7,72 posto proračunskog udjela, Grad Čabar je u 2019. godini izdvojio najviše sredstava za subvencije poduzetnicima. Valpovo je izdvojio 3,15 posto, Omiš 3,06 posto, Oroslavje 2,85 posto, Pula 2,23 posto, Daruvar 2,19 posto, Knin 1,81 posto, Novska 1,79 posto, Vrbovsko 1,71 posto i Prelog 1,66 posto.

Valpovo: U planu nove mjere i širi krug djelatnosti

Nakon dodjele financijske pomoći u svrhu ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Valpova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 u listopadu ove godine, Grad Valpovo nastavlja s dodjelom dodatnih bespovratnih potpora svim poduzetnicima koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada.

Tako je krajem siječnja gradonačelnik Matko Šutalo donio odluku o dodjeli potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2020. godini. Navedenom odlukom obuhvaćeno je ukupno trideset pet poduzetnika koji su ostvarili pravo na 582.464,68 kn bespovratnih financijskih sredstava za razvoj i unapređenje svojeg poslovanja.

Radi se o dvije mjere za poticanje razvoja poduzetništva u sklopu Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine, odnosno o mjeri pod nazivom Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika i mjeri pod nazivom Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja.

S obzirom na trenutnu situaciju i nužne epidemiološke mjere nije bilo moguće upriličiti zajedničko potpisivanje Ugovora o dodjeli potpora te je gradonačelnik Šutalo uputio javnu čestitku svim poduzetnicima koji su ostvarili pravo na dodjelu potpora Grada Valpova.

Ujedno, tim putem je napomenuo da je krajem ove godine završena dvogodišnja provedba Programa poticanja razvoja poduzetništva, koji se pokazao kao iznimno uspješan i hvalevrijedan. Tijekom navedenog razdoblja Grad Valpovo je za poticanje razvoja poduzetništva dodijelio ukupno 1,3 milijuna kuna, a pravo na potpore ostvarilo je ukupno 139 poduzetnika koji imaju sjedište, odnosno poslovnu jedinicu na području grada Valpova.

‘Sukladno najavama i obećanjima danim u predizborno vrijeme, za naše poduzetnike i za razvoj gospodarstva izdvojili smo znatna financijska sredstva i svjesni smo da s obzirom na trenutnu situaciju možemo i moramo više. Za naredno financijsko razdoblje izradit ćemo novi i izdašniji Program poticanja razvoja poduzetništva našeg područja, koji će obuhvati još širi krug prihvatljivih djelatnosti i troškova te novih mjera, a sve u cilju kako bi našim poduzetnicima olakšali poslovanje u ovo teško vrijeme i pokazali nekim višim institucijama da se može učiniti puno ukoliko se složno radi za razvoj svojeg područja, a ne za svoju osobnu korist’, istaknuo je Šutalo.

Oroslavje: Niz mjera za ublažavanje krize

Subvencioniramo kamate na kredite poduzetnicima, oslobađamo od plaćanja komunalnog doprinosa nove investitore i postojeće koji proširuju svoju djelatnost, vezano uz gospodarsku krizu i krizu izazvanu koronavirusom, oslobađamo gospodarstvenike plaćanja komunalne naknade na temelju opravdanih zahtjeva poduzetnika. Grad pomaže poduzetnicima kod uređenja komunalne infrastrukture, uvođenjem besplatnog  širokopojasnog interneta,  kao i kroz izradu prostorno- planske dokumentacije. Mislim da je svaki doprinos grada važan i uvijek se moramo zapitati što još možemo učiniti za dolazak nove investicije, novog zapošljavanja, ali i ostanka ljudi u našem gradu kao i pružanja novih prilika.’ – kaže gradonačelnik Emil Gredičak.

Pula: U osam godina 872 potpore vrijedne 9,54 milijuna kuna
Ulaganje u razvoj poduzetništva jedan od je prioriteta Grada Pule, što je evidentno i iz brojnih analiza. Kad govorimo u bespovratnim sredstvima u sklopu programa „Potpore Pula 2020“, dodijeljeno je svih 2,5 milijuna kuna, od kojih je više od milijun kuna dodijeljeno 71 poduzetniku za potporu novoosnovanim tvrtkama te gotovo 700 tisuća kuna za 36 poduzetnika iz IT sektora. U proteklih osam godina dodijeljene su 872 potpore u ukupnom iznosu od 9,54 milijuna kuna.

‘Izražen interes poduzetnika za bespovratnim potporama te činjenica da su sva predviđena sredstva planirana za poticanje razvoja gospodarstva iskorištena do kraja 2020. budi optimizam. Pravovremeno povećanje ukupnog iznosa bespovratnih potpora za čak milijun kuna, koje je Grad Pula na vrijeme planirao u proračunu za 2020., pokazalo se itekako potrebnim i korisnim. Omogućavanjem stimulirajućeg poslovnog okruženja naše poduzetnike potičemo na stvaranje novih vrijednosti za sebe i za širu zajednicu pa im nastojimo biti čvrsti oslonac, posebno u izazovnim vremenima opterećenim pandemijom. Kako bi im i u teškim trenucima dali potreban vjetar u leđa, Grad Pula je, među prvima setom mjera pomoći, podržao  svoje lokalne poduzetnike i doprinio očuvanju radnih mjesta.’, komentira gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Od samog početka korona krize, mjere pomoći Grada Pule bile su, kao što je navedeno, usmjerene na očuvanje sustava, radnih mjesta i gospodarskih aktivnosti.  Mjerama, koje su se prilagođavane odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite,  gospodarstvenike se oslobodilo od plaćanja brojnih naknada prema gradu. Tako se poduzetnike oslobodilo od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, plaćanja komunalne naknade, obustavila se naplata spomeničke rente te je omogućeno obročno plaćanje komunalnog doprinosa bez kamata. Obveznicima poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost omogućena je odgoda roka dospijeća plaćanja. Svjesni posljedica ove krize, za prvih 6 mjeseci 2021. godine zakup poslovnih prostora smanjili smo za 50%, odnosno 30% , ovisno o godinama poslovanja pojedinog zakupca na području grada Pule, odnosno zakupnina je smanjena na 1 kunu za poduzetnike kojima je Odlukama Stožera produljena mjera zabrane rada.  Nadalje, s idejom da se motivira sugrađane da što više posjećuju centar grada, od studenog prošle godine omogućen je i besplatan parking nakon 17 h, što je jedna od mjera koja je usuglašena s Obrtničkom komorom, za koju se procijenilo da može imati pozitivan utjecaj na poslovanje gospodarstvenika koji svoje usluge pružaju u centru grada. Cilj navedene mjere je potaknuti građane da bez troškova parkiranja, posjećuju centar grada i koriste usluge poduzetnika.

Podsjetimo i da će u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Pule, Grad Pula zajedno s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri, realizirati Program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020” na način gdje će Grad Pula subvencionirati kamatu poduzetnicima u visini od 1%.Trend razvoja gospodarstva strateško je opredjeljenje Grada Pule i upravo zato se nastavlja s njegovim jačanjem. Stoga je bitno spomenuti i strateški projekt iz područja poduzetništva „Coworking Pula“ vrijedan 23 milijuna kuna, koji se provodi u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom i koji će biti realiziran u sklopu ITU mehanizma.

‘Zahvaljujući ovom projektu, grad Pula, ali i cjelokupno urbano područje, doživjet će značajan iskorak u razvoju i modernizaciji poduzetničke infrastrukture, u skladu s potrebama današnjice. Njime ćemo značajno ojačati poduzetničku klimu i nove vrijednosti za sve naše poduzetnike. Pula će, zahvaljujući istome, dodatno potvrditi i ojačati svoju poziciju grada po mjeri poduzetnika, u kojemu se cijeni trud i napor te vrednuje sposobnost.’, zaključio je Miletić.

Knin: Zbog krize lani porasla vrijednost poticaja

U 2020. godini Grad Knin je subvencionirao poduzetnike kroz tri različite mjere – mjera pojedinačnih potpora u najvećem iznosu od 15.000 kuna, a odnosi se na 85 % subvencioniranja, zatim mjera jednokratne novčane pomoći za ublažavanje krize uzrokovane korona virusom te mjera oslobođenja poduzetnika, kojima je Odlukom državnog civilnog stožera izrečena mjera zabrane rada, od plaćanja komunalne naknade, zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada, najma javnih površina te oslobođenje od plaćanja poreza na potrošnju.
Grad Knin je u 2020. godini dodijelio ukupno 59 pojedinačnih potpora ukupne vrijednosti od 748.855,16 kuna te ukupno 75 jednokratnih novčanih pomoći za ublažavanje krize u ukupnom iznosu od 371.000 kuna.  Plaćanja komunalne naknade bilo je oslobođeno 116 poslovnih subjekata u ukupnom iznosu od 79.436,27 kuna.  Plaćanja zakupa poslovnog prostora u prvom valu korona krize, oslobođeno je 24 poslovna subjekta u ukupnom iznosu od 103.211,94 kn (4, 5 i 6 mjesec 2020), a u drugom valu (zabrana rada ugostiteljima, 12/2020), oslobođeno je 6 poslovnih subjekata u ukupnom iznosu od 20.029,93 kn. Plaćanja najma za javne površine oslobođeno je 12 poslovnih subjekata u ukupnom iznosu od 18.052,26 kn (od 4/2020 – do kraja godine)
Dakle, Grad Knin je u 2020.g. direktnim financiranjem u kninsko gospodarstvo ubrizgao 1.119.855,16 kn što je za 144.170,68 kuna više nego u 2019.godini. Neizravnim financiranjem, dakle oslobođenjem od plaćanja različitih gradskih nameta, Grad je pomogao gospodarstvo za još 220.730,40 kuna.

Novska: Od ove godine nova mjera – za svako novo radno mjesto do 3.000 kuna šest mjeseci

Grad Novska posljednje tri i pol godine značajno je povećao izdvajanja za poduzetnike i obrtnike. Program samozapošljavanja u Novskoj postiže najviše bespovratne iznose u RH zahvaljujući kombinaciji triju mjera – HZZ-a, SMŽ i Grada Novske.

‘Zahvaljujući ovoj mjeri, Novska je jedini grad u županiji u kojemu broj obrtnika i poduzetnika raste, a ne pada. Tu još svakako treba dodati i mjeru otvaranja Novljanske razvojne agencije NORE koja je postala drugi dom novljanskih poduzetnika i koja priprema, prijavljuje i provodi projekte kojima povlače bespovratna sredstva.
U 2019. godini kroz mjeru potpora za poduzetnike početnike, otvoreno je 25 novih poduzeća s 29 novih radnih mjesta, a ukupno je kroz ove poticaje dodijeljeno 1.047.815.78 kuna. Kroz mjeru vezanu za gaming industriju otvoreno je u 2019. godini 14 novih poduzeća s 17 novih radnih mjesta, a ukupno je kroz ove poticaje dodijeljeno 910.000 kuna. Postojećim poduzetnicima dodijeljeno je 200.391,21 kuna, sredstva je dobilo 25 poduzetnika, što je doprinijelo otvaranju 10 novih radnih mjesta.
U ovoj svjetskoj krizi i Novska je dala svoj doprinos smanjenja nameta poduzetnicima i obrtnicima pa smo, ne samo kao kratkotrajnu mjeru, nego kao dugoročnu, smanjili komunalnu naknadu za 20%, prirez s 10 na 8%, porez na potrošnju s 3 na 1%, a od ove godine uvodi i poticajnu mjeru otvaranja novih radnih mjesta gdje će poslodavci moći dobiti za svako novo radno mjesto do 3.000 kn šest mjeseci.’ – komentira gradonačelnik Marin Piletić.

Grad Čabar je izdvojio najviše za subvencije poduzetnicima po stanovniku, 300,40 kuna, slijedi Omiš s izdvojenih 161,57 kuna po stanovniku, Pula 160,58, Valpovo 143,60, Prelog 122,31 kuna, Obrovac 97,53 kune, Novska 96,47 kuna, Vukovar 92,65 kune, Vrbovsko 90,83 kune i Daruvar 90,61 kunu.

Vukovar: U šest godina plasirano u gospodarstvo 46 milijuna kuna

Kada smo 2014. godine preuzeli dužnosti u gradu Vukovaru, odmah smo u fokus stavili gospodarstvo, što je kroz izuzetno kvalitetnu suradnju s poduzetnicima s područja grada Vukovara rezultiralo povećanjem broja zaposlenih. U periodu od 2014. godine  do zadnjeg dana 2020. godine u komunikaciji s poduzetnicima kreirali smo mjere poticanja kroz koje smo u vukovarsko gospodarstvo direktno plasirali 46 milijuna kuna. Time smo izazvali impuls koji je doveo do izrazito pozitivnih rezultata. Po stručnim analizama uvijek smo bili u samome vrhu Gradova u Republici Hrvatskoj po izdvajanjima za poduzetništvo. Bili smo drugi po izdvajanju proračunskih sredstava za gospodarstvo, a sada smo osmi u konkurenciji poticanja poljoprivrednika.

Grad Vukovar je prvi Grad u RH koji je tijekom prvoga vala pandemije koronavirusa izradio paket mjera pomoći gospodarstvenicima koji su bili najviše pogođeni krizom i lockdownom te ih oslobodio obveze plaćanja komunalne naknade i obveze plaćanja zakupnine za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara i naknade za čišćenje zajedničkih dijelova zgrade, a za tu namjenu do sada je utrošeno oko 350.000 kuna.

U 2020. je  otvoreno čak pet javnih poziva za poduzetnike kroz koje je osigurano preko 6 milijuna kuna te dva vala oslobođenja. Od toga se na poduzetnike odnosi 3 milijuna, poljoprivrednike 800.000, ugostitelje 500.000, uslužne djelatnosti 700.000, zadruge 550.000 i mjere pomoći u prvom valu epidemije 350.000 kuna.

Prema analizi u Vukovaru je u prosincu 2020. godine bilo zaposleno 10.234 osobe, dok je u prosincu prethodne godine bilo zaposleno 9.991 osoba što je 243 radih mjesta više i na tragu je kontinuiranog porasta radnih mjesta. Kada je riječ o zaposlenim Vukovarcima u Vukovaru u prosincu 2016. godine bilo je 4.708, a u prosincu 2020. godine 5.731 što znači kako je u 5 godina broj zaposlenih Vukovaraca narastao za 1.023. Vukovar je unatoč koronakrizi tešku 2020. godinu završio s prosjekom od 10 078 radnih mjesta, znači sa 157 radnih mjesta više u odnosu na godinu ranije, a u odnosu na 2014. godinu čak 1000 radnih mjesta više.

Iznos za subvencije u 2019. u odnosu na godinu prije najviše je povećao grad Osijek, za čak 1,6 milijuna kuna, a slijede gradovi Omiš s povećanjem od gotovo 1,5 milijuna kuna, Novska za milijun kuna, Valpovo za gotovo 870,3 tisuće kuna, Čabar za 844,5 tisuća kuna, Slatina 800,7 tisuća, Split 656,5 tisuća, Daruvar gotovo 646,8 tisuća, Knin blizu 559,3 tisuće i Grubišno Polje 429,6 tisuće kuna više u odnosu na 2018. godinu. U relativnom povećanju Novska je vodeći grad, sredstva za subvencije poduzetnicima povećao je za 447,5 posto, a slijedi Metković s povećanjem od 400,51 posto, Slatina 391,75 posto, Čabar 293,24 posto, Grubišno Polje 217,17 posto, Donja Stubica 198,46 posto, Garešnica 165,69 posto, Omiš 159,51 posto, Daruvar 158,81 posto  i Oroslavje 154,76 posto.

Osijek: Ove godine 4,39 milijuna kuna vrijedne potpore

U 2018. godini dodijeljene su potpore u visini od 2.386.691,88 kuna namijenjene za potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, potpore za certificiranje proizvoda i procesa, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, potpore za izlaganje na sajmovima te potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika. U 2019. godini taj je iznos povećan na 4.612.192,39 kuna potpora po osnovi raspisanih javnih poziva u dvije cjeline, a uz poduzetnike uključeni su i obrtnici. Prva se odnosila na jačanje konkurentnosti poduzetnika, kao što su potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, potpore za digitalizaciju poslovanja itd. Druga cjelina se odnosila na zapošljavanje. U 2019. godini objavljen je javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za mjeru poticanja zapošljavanja na području Grada, a u 2020. godini javni poziv  za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za poduzetnike iz IT sektora za mjeru poticanja zapošljavanja na području Grada u 2019.godini. Potpora se odobravala u postotnim iznosima plaće bruto II i to:  30% za plaće do 5.500,00 kn (plaća bruto II), 40% plaće od 5.501,00 do 8.000,00 kn (plaća bruto II) te  50% za plaće iznad 8.001,00 kn (plaća bruto II), s tim da potpora nije mogla prelaziti 5.000 kuna mjesečno.

Uslijed novonastale javnozdravstvene situacije i posljedica koje pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 ostavlja na gospodarstvo, a nastavno na paket gospodarskih mjera Vlade RH, Grad Osijek je u 2020. godini provodio gospodarsku mjeru za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize kako bi se održala  likvidnost i zadržala postojeća radna mjesta subjekata malog gospodarstva s područja grada Osijeka. Potpore se dodjeljuju subjektima malog gospodarstva koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom  i kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio i/ili uplatio sredstva za Potpore za očuvanje  radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. Grad Osijek je na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2020. – gospodarska mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize svakom prijavitelju koji je ispunio uvjete isplatio jednokratno i bespovratno 1.000 kuna po zaposleniku, dok je  sveukupan iznos dodijeljenih potpora iznosio 9.201.000,00 kuna.

U ponedjeljak, 1. ožujka Grad je raspisao  javne pozive za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2021. godini. Sveukupno je u proračunu Grada Osijeka za poticanje razvoja poduzetništva u 2021. g. osigurano 4,39 milijuna kuna. Bit će objavljena dva poziva, ove godine za  za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2021.godini te sljedeće za  dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2021.godini za poduzetnike iz IT sektora.

Inače, Grad Osijek je 2016. godine prepoznao ovaj oblik izravne financijske potpore za razvoj poduzetništva, kada je bilo izdvojeno 237.000 kuna u Proračunu Grada Osijeka.

Grubišno Polje: Ove godine 1,4 milijuna kuna potpora, ugostitelji oslobođeni plaćanja poreza na potrošnju

U 2020. godini, na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Grubišnoga Polja zaprimljeno je ukupno 38 zahtjeva poduzetnika. Ukupna raspoloživa sredstva po raspisanom Javnom pozivu iznosila su 300.000 kuna, a za različite oblike potpora isplaćeno je 292.221,71 kuna, što znači da je iskoristivost bila 97 %.

Isto tako tijekom 2020. godine zbog COVID-a Grad Grubišno Polje oslobodio je sve poduzetnike od plaćanja komunalne naknade za jedan kvartal.

Mjere iz Programa potpora za poduzetnike su: Stimulacija novih investicija u Zonama malog i srednjeg poduzetništva; Potpora za početnike; Subvencioniranje edukacija, stjecanja novih znanja i vještina, konzultantskih troškova te nastupa na gospodarskim manifestacijama; Subvencioniranje nabave strojeva i opreme i Potpora uslijed nastanka štetnih događaja.

Kao što je i prethodnih godina, Grad Grubišno Polje i u 2021. godini dodjeljivati će bespovratne potpore za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Grubišnoga Polja. Planirana sredstva u Proračunu za 2021. godinu iznose 1.412.000,00 kuna. Tijekom 2021. godine Grad Grubišno Polje oslobodio je ugostitelje plaćanja poreza na potrošnju. (L.K.)