U razdoblju od 2011. do 2018. godine po apsolutnim i relativnim pokazateljima najveći prirodni prirast, odnosno veći broj rođenih u odnosu na umrle, imao je Grad Solin, a status vodećeg potvrdio je i u 2019. godini., pokazuju najnoviji podaci o prirodnom prirastu Državnog zavoda za statistiku. Lani su se u top deset, ujedno i jedinih deset gradova s pozitivnim prirastom, našli i gradovi  Kaštela, Metković, Čakovec, Imotski…, koji su također i u osmogodišnjem razdoblju vodeći po većem broju rođenih u odnosu na umrle. Pozitivan prirodni prirast vratio se i Grad Zaprešić. Top deset gradova  bržeg rasta broja rođenih u odnosu na umrle, u 2019. u odnosu na 2017.,  predvodi opet Grad Split.

U razdoblju od 2011. do 2018. tek je 14 gradova imalo više rođenih nego umrlih, pokazala je naša nedavna analiza. Podaci za 2019. kažu da je u plusu samo deset gradova, ali i da nema niti jednog velikog grada s pozitivnim prirodnim prirastom, nego samo srednjih i malih. U 2018. 12 je gradova bilo u plusu, a godinu prije, njih devet.

Prema trendu koji pokazuje brži rast rođenih u odnosu na umrle u odnosu na 2018. godinu, u plusu je 66 gradova, a jedan je na istoj razini kao preklani. U odnosu na 2017. godinu u plusu je bilo 69 gradova, a jedan na nuli.

Gradovi Metković, Imotski, Čakovec, Kaštela i predvodnik Solin u razdoblju od 2011. do 2018., ali i u prošloj godini nalaze se u top deset gradova po većem broju rođenih u odnosu na umrle. Novigrad je i u 2018. godini, kao i lani  u top deset, a u društvu gradova koji su imali veći rast rođenih u odnosu na umrle lani su se našli gradovi Zaprešić, Pazin, Korčula i Opuzen.

Naknade za bebe, sufinanciranje ili besplatni vrtići, pomoć obiteljima u kupnji stambenih objekata, stipendije učenicima i studentima.. tek su neke od demografskih mjera kojima se želi potaknuti obitelji za povećanjem broje djece.

Solin: U novoj školskoj godini za produženi boravak subvencija od 350 kn, financiranje opreme…

Solin je u 2019. godini imao 53 više rođenih u odnosu na umrle, u razdoblju od 2017. do 2019.  vodeći je grad po prirodnom prirastu sa 208 više rođenih, a drugi po relativnom pokazatelju prirodnog prirasta u 2019.– 0,22 posto. Prvi je i grad gleda li se rast stanovnika koji je posljedica prirodnog kretanja, tj. većeg broja rođenih u odnosu na umrle u razdoblju od 2017. do 2019. godine.

‘Grad Solin u cilju potpore i podrške mladim obiteljima provodi niz mjera za poboljšanje uvjeta i kvalitete života svojih građana. Neke od njih su, primjerice, novčana naknada za opremu novorođenog djeteta od 1.500 kuna za prvo rođeno dijete u obitelji, za drugo 2.000 kuna, za treće 3.000 kuna,  četvrto 4.000 kuna, za peto i svako sljedeće rođeno dijete 5.000 kuna. Grad subvencionira dohranu dojenčadi i male djece, ako liječnik pedijatar  utvrdi da je djetetu potrebna dohrana zbog medicinskih indikacija. Za jedno dijete ostvarenje subvencije ovisi o uvjetima prihoda ili socijalnog uvjeta, a za blizance, trojke.. pravo se ostvaruje bez uvjeta. Riječ je o mjesečnom iznosu od 300 kuna. Daje se i novčana potpora od 700 kuna za vrijeme korištenja porodiljskog dopusta od jedne do treće godine života djeteta,  za posljednje rođeno dijete, ako dijete u navedenom periodu ostane u krugu obitelji ( ne upiše se u dječji vrtić ). Mjesečno potporu ostvaruje 69 korisnika. U istom iznosu daje se pomoć obiteljima s četvoro i više djece, bez obzira na prihode kućanstva, za djecu do navršenih 18 godina života i nakon navršenih 18. godina života pod uvjetom da se redovno školuju ili do navršene 23. godine života pod uvjetom da su nezaposleni i redovito se prijavljuju na HZZ. Tu pomoć ostvaruje 88 obitelji/korisnika. Od plaćanja vrtića tj. jaslica oslobođena su djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100% stupnjem invaliditeta, djeca bez oba roditelja, djeca korisnika zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb, treće i svako sljedeće dijete iz obitelji s četvero i više djece. Umanjenje sudjelovanja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica namijenjeno je djeci roditelja invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invalidnosti od 60% koji za prvo i drugo dijete u vrtiću plaća punu cijenu programa, dok za treće dijete u vrtiću plaća 50% utvrđene cijene programa, za prvo dijete u obitelji s četvero i više djece roditelj plaća 50% od cijene utvrđenog programa, a za drugo dijete 25% od cijene utvrđenog programa. Grad Solin pomaže radu privatnih vrtića kroz subvencije plaća zaposlenih djelatnika vrtića i druge oblike pomoći i podrške.’ – nabraja neke od mjera gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević i dodaje da je u  novoj školskoj godini odobreno   financiranje nabavke drugih obrazovnih materijala prema odabiru škole  za učenike od 1. – 8. razreda. Za produženi boravak odobrava se subvencija u iznosu od 350 kuna mjesečno. Provodi se još niz mjera koje su usmjerene na pomoć i poboljšanje uvjeta života djeci i njihovim roditeljima, kaže gradonačelnik, kao što su sufinanciranje osobnih pomoćnika u nastavi, specijalizirani prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, povlaštene i besplatne autobusne karte, tekuće donacije udrugama koje provode programe namijenjene djeci.

Grad Solin dodjeljuje stipendije uspješnim i redovitim učenicima i studentima, učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji, učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Za školsku tj. akademsku godinu 2019./2020. dodijelio ukupno 177 stipendija ( 23 uspješna učenika i 109 studenata, 1 stipendiju učeniku iz obitelji sa socijalnim statusom, te 2 stipendije učenicima i 42 stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ). Visina stipendije za učenike i studente određena je prosjekom ocjena korisnika stipendije, a iznose od 600 do 900 kuna mjesečno za deset mjeseci u godini.

Odlukom o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi koja je donesena 10.06.2020. godine uvedene su još tri nove mjere – potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom, ako imaju prebivalište na području grada Solina, te su upisani u RH registar osoba s invaliditetom, a prosjek ocjena iz prethodnog razreda imaju najmanje 3,00, a studenti najmanje 2,50. Zatim, subvencija prijevoza redovitim studentima koji studiraju izvan grada Splita, u iznosu povratne autobusne karte na relaciji Split-odredište studiranja-Split, za tri putovanja godišnje ( početak i kraj akademske godine, te božićni ili uskrsni blagdani ), a isplaćivat će se uplatom na žiro-račun studenta/korisnika uz predočenje putne karte. Novčana naknada korisnicima osobne invalidnine temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb ako im primanja ostvarena po osnovi rada, mirovine, korištenja imovine, pomoći i naknada/doplatka prema propisima iz sustava socijalne skrbi uključujući i iznos osobne invalidnine, kao i pomoći i naknada/doplatka prema drugim propisima, mjesečno ne prelaze 3.250 kuna. Novčana naknada korisnicima osobne invalidnine iznosi 150 kuna mjesečno.

Nakon Solina po apsolutnom pokazatelju prirodnog prirasta u 2019. godini slijedi Metković sa 49 više rođenih u odnosu na umrle, no prvi je po relativnom pokazatelju – 0,29 posto, a sa 0,52 posto u vodećih je deset kojemu je posljedica većeg broja stanovnika upravo veći broj rođenih u odnosu na umrle.

Metković: Povećali broj i iznos studentskih stipendija, proširili kapacitete i rad vrtića...
‘Od mog dolaska na čelo Grada Metkovića, prvi korak je bio smanjenje cijene učešća roditelja u cijeni boravka djece u vrtiću za 150, odnosno 100 kuna, ovisno o duljini boravka. Adaptacijom boravišnih prostorija, osigurali smo prostor za još 3 vrtićke skupine. U okviru projekta „Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću Metković“ omogućili smo produljeni boravak i dvosmjenski rad vrtića, te nabavili opremu u vrijednosti oko 900 tisuća kuna. 2018. godine osigurali smo besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce od 2. do 4. razreda budući da je prvi razred osigurala Dubrovačko-neretvanska županija.  Nadalje, uveli smo darove za prvo i drugo rođeno dijete, te smo ih sljedeće godine i značajno podignuli sa 1.000 na 2,500 za prvo, za drugo sa 1.200 na 3.500, treće sa 1.600 na 4.500 te četvrto i svako sljedeće sa 2.000 na 5.500 za što smo i ove godine osigurali 600.000 kn. Broj studentskih stipendija smo povećali sa 20 na 30,  te uveli stipendiranje svih studenata s invaliditetom, a  iznos studentske stipendije podigli sa 400 na 1.200 kuna. Također, studentima smo osigurali dvije povratne, odnosno 4 jednosmjerne karte od Metkovića do mjesta studiranja i obratno tijekom jedne godine, za što smo osigurali 100.000 kuna. U tijeku je obnova triju kvartovskih igrališta, a za školsku 2020/2021 godinu, svim metkovskim osnovnoškolcima osigurat ćemo 300 kuna za nabavku školskog pribora i opreme, za što smo u Proračunu Grada Metkovića osigurali 500.000 kuna. Sve ove mjere zasigurno su utjecali na povećanje broja novorođene djece i na ovako visoko mjesto u Republici Hravatskoj.
Djeca su budućnost ovoga grada i naša dužnost je osigurati im sretno, bezbrižno i sigurno djetinjstvo!’ – kaže gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan.

Nakon Solina i Metkovića, najveći prirodni prirast lani su imali gradovi Kaštela – 28 više rođenih u odnosu na umrle, Čakovec – 24, Zaprešić – 19 te Pazin -18 više rođenih u 2019. nego umrlih, a u dvije godine riječ je o brojci od 23 više rođenih nego umrlih.

Pazin: Sufinanciraju se vrtić i obrti za dadilje, financira prijevoz, uveden Građanski odgoj u školama…

‘Grad Pazin kontinuirano pruža podršku obiteljima od najranije do studentske dobi kroz razne aktivnosti. Tu su jednokratne naknade za novorođeno dijete. Za prvo novorođeno dijete roditeljima se isplaćuje 3.000,00 kuna, za drugo 4.000,00 kuna, te za treće i svako slijedeće dijete, blizance, trojke, četvorke 5.000,00 kuna po djetetu.

Od lipnja 2020. godine  Grad Pazin uključio se u sustav e-novorođenče kako bi se roditeljima olakšalo predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete.

Završen je projekt dogradnje Gornjeg vrtića  u Prolazu Otokara Keršovanija vrijedan 7,7 milijuna kuna, od čega se 6,7 milijuna odnosi na građenje, a 970.000,00 kuna na opremanje. Rekonstrukcija je započeta 19. srpnja 2019. godine od strane izvođača radova pazinske tvrtke „Vladimir Gortan“, a otvaranje se očekuje početkom nove pedagoške godine.

Još od 2018. godine sufinanciraju se i obrti za dadilje u cilju postizanja obuhvata što većeg broja djece rane i predškolske dobi u sustav odgoja i obrazovanja.

U pedagoškoj godini 2020/21 sva su djeca upisana u Dječji vrtić Olga Ban Pazin dok je za 12 djece koja nisu ispunila uvjete upisa omogućeno sufinanciranje u obrtima za dadilje.

Financira se također ciklus interaktivnih predavanja i radionica na temu uspješnog roditeljstva s ciljem poboljšanja roditeljskih kompetencija i proširivanje znanja o roditeljstvu, kao i osvješćivanje miskoncepcija o roditeljskim odgovornostima i metodama discipliniranja. Radionice pomažu roditeljima u boljem razumijevanju sebe u ulozi roditelja, njihova djeteta te u osnaživanju njihova odnosa s djetetom.

Isto tako temeljem, temeljem članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u punom (100%) iznosu, može ostvariti roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj ili druga fizička osoba ukoliko ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet iz Odluke.

Za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29-te godine života) Grad Pazin odobrava naknadu u visini od 75%  troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi.

Za obitelji čije dvoje djece istovremeno polaze Dječji vrtić u 25%-tnom iznosu sufinancira se boravak u vrtiću za drugo dijete, za  djecu samohranih roditelja i djecu blizance koji istovremeno pohađaju vrtić sufinancira se boravak u vrtiću u 30%-tnom iznosu te za djecu s poteškoćama u razvoju sufinancira se boravak u vrtiću u 75%-tnom iznosu.

Tu je i pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi. U punom (100%) iznosu mogu ostvariti: roditelj, osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj djeteta, koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet iz Odluke. U školskoj 2017/2018. godini navedeno je pravo koristilo troje djece. Za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29-te godine života) Grad Pazin odobrava naknadu u visini od 75%  troškova školskog obroka djeteta u Osnovnoj školi,

Sufinanciran se produženi boravak u Osnovnoj školi od 1. do 4. razreda i plaće za zaposlene u četiri grupe te se financira prijevoz učenika putnika osnovnih škola. Prijevoz je osiguran na 17 linija, dnevno se prevozi 1.884 kilometara za oko 800 učenika putnika.

Kroz projekt INkluzivne škole 5+ financiraju se  pomoćnici u nastavi. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kn, od čega se putem ESF-a financira 8.000.000,00 kn, a putem jedinica lokalne samouprave (Pazin, Poreč, Rovinj, Labin i Umag) preostalih 15,1% odnosno 1.422.774,40 kn u razdoblju kolovoz 2017. do kolovoza 2021. godine. U 2019. godini financirano je 63 pomoćnika u nastavi za 65 učenika s teškoćama u razvoju.

Provodi se projekt Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kroz kojeg se daju besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za 1.287 djece, što je financirano iz državnog proračuna.

U školskoj godini 2018/19 započelo je provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u OŠ Vladimira Nazora Pazin kao van nastavna aktivnost u 5. razredima, obrađuje se 15 tema iz područja koja obuhvaćaju  7 modula. U ovoj školskoj godini 2020/2021. uvodi se nastava građanskog odgoja za sedme razrede. U rad izvannastavne grupe Građanskog odgoja i obrazovanja do školske godine 2021/2022. planiraju se uključiti sva četiri viša razreda osnovne škole.

U 2019. godini stipendirano je 10 učenika i 54 studenata. Ukupno 64 stipendista, a financiraju se i usluge Savjetovališta za brak i obitelj. U sklopu Savjetovališta provodi se individualni i grupni rad s osobama kojima je potrebna psiho-socijalna podrška.

‘U budućnosti nastavljamo s provođenjem aktivnosti za stvaranje povoljnog demografskog okruženja te kontinuirano pratimo potrebe obitelji’, istaknuo je gradonačelnik Krulčić i dodao kako na temelju potreba Grad uvodi nove usluge za roditelje u području odgoja i obrazovanja kao npr. formiranje dodatnih odgojih skupina kako bi obuhvat djece bio čim veći, produljeno radno vrijeme vrtića, uključivanje djece s teškoćama u razvoju, modernizacija školske infrastrukture itd.

Po plusu prirodnog prirasta slijedi Grad Imotski sa sedam više rođenih u odnosu na umrle. Isti broj prirodnog prirasta Imotski ima i u dvogodišnjem razdoblju. Prema relativnom pokazatelju je osmi bio lani sa 0,07 posto prirodnog prirasta u odnosu na broj stanovnika.

Imotski: Visoke naknade za bebe i ulaganje u obrazovanje, pomoć obiteljima pri adaptaciji kuća…
‘Mladi i obitelj temelj su naše zajednice i preduvjet za daljnji rast i razvoj. Upravo iz tog razloga poticanje mladih da osnuju obitelj u Imotskom bio je jedan od naših fokusa u posljednje tri godine. Mladi moraju znati da imaju podršku svoje zajednice, zato smo kroz niz mjera pokazali da će im Grad biti partner na tom putu. Grad Imotski ima naknadu za novorođenčad, koja je među najvećima u Hrvatskoj. Tako smo za sve roditelje osigurali 10 000 kuna za prvo dijete u obitelji, onima s dvoje djece osigurali smo 20 000 kuna, a za treće i svako iduće 50 000 kuna. Osim toga, osigurali smo sredstva kako bi mladim obiteljima pomogli u adaptaciji kuća. Adaptirali smo dječji vrtić kako bi naši najmlađi imali sigurno i bezbrižno djetinjstvo. Moram istaknuti kako roditelji plaćaju 50% vrtićke naknade za drugo dijete, a za treće i svako iduće dijete boravak u vrtiću je potpuno besplatan.
Iako su počeci uvijek najteži, naš cilj bio je pratiti naše sugrađane tijekom cijelog života, zato smo osmislili niz mjera koje su prilagođene različitim dobnim skupinama. Pa smo se tako svrstali i među 10 gradova u Hrvatskoj koji najviše izdvajaju za obrazovanje. Našim studentima i učenicima sufinanciramo troškove prijevoza. Svake godine maturantima poklanjamo laptope, za što izdvajamo 200 000 kuna. Djeca imaju osiguran produženi boravak u školi, kako bi imali potrebnu pažnju i sigurnost dok roditelji rade. Svi studenti primaju gradsku potporu, a onim najboljima osigurali smo dodatne potpore kojima nagrađujemo njihov trud i rad. Osiguravamo besplatne radne bilježnice i likovne mape za sve naše osnovnoškolce. Ali nismo zaboravili ni na naše umirovljenike, njima isplaćujemo božićnice i uskrsnice kako bi im izravno pomogli, ali i pokazali zahvalnost za sve što su napravili i što su nas naučili.
Vjerujem da kada se trudite pratiti potrebe svih građana, kada prilagodite mjere svakoj skupini građana da dobro rezultati ne mogu izostati. Vjerujem da smo na dobrom putu, to pokazuju i brojni odlični rezultati koje smo postigli, a ovo je jedan od njih.’ – kaže gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić.

Sa 6 više rođenih u odnosu na umrle slijedi Grad Korčula, Opuzen s dvoje više rođenih nego umrilih, pa Novigrad s jednom više rođenom osobom nego umrlom u 2019. godini.

U dvogodišnjem razdoblju nakon Solina i Metkovića slijede gradovi Kaštela – 111 više rođenih u odnosu na umrle, Dugo Selo – 61, Čakovec – 36, Pazin – 23, Imotski – 7, Opuzen – 5, Biograd na Moru – 2 i Poreč s također dvoje više rođenih u odnosu na umrle. Sa 0,01 posto u vodećih je deset i po rastu stanovnika koji je posljedica prirodnog kretanja u razdoblju od 2017. do 2019. godine.

Poreč: Više rođenih, vrtićanaca i školaraca.. – grade se i novi vrtić i jaslice, daju najveće stipendije…

Poreč, koji je dvije godine zaredom proglašen gradom s najboljom kvalitetom života u kategoriji srednjih gradova, iznova se potvrđuje kao mjesto u kojem ljudi žele živjeti, raditi i stvarati. Stoga bilježi porast rođene, ali i upisane djece u vrtiće i škole. Najmlađi je grad u Istri, koji bilježi porast stanovnika, kao i stalno širenje i razvijanje svih 10 mjesnih odbora.

‘Te brojke nama su slatke muke na koje odgovaramo ulaganjima – u 2017. godini otvorena je nova osnovna škola u Žbandaju za stotinjak učenika, a 2018. dovršen je generacijski projekt izgradnje nove osnovne škole Finida za 600 učenika. Zahvaljujući tom projektu, sva porečka djeca nastavu polaze u jednoj, jutarnjoj smjeni.

Iste godine počela je prenamjena nekadašnje područne škole u Velom Maju u nove jaslice, koje su otvorene početkom 2019.  Odmah nakon otvorenja jaslica u Velom Maju, počeli smo i s izgradnjom vrtića u Dračevcu, za koji smo dobili i sufinanciranje sredstvima iz EU fondova, odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz mjere 7., podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1., u iznosu od 80% ukupno prihvatljivih troškova. Model obnove i prenamijene derutnih javnih prostora u porečkim naseljima u dječje vrtiće pokazao se kao pun pogodak, jer smanjujemo pritisak na glavne ustanove u gradu, razvijamo sve mjesne odbore, a reakcije djece i roditelja su pozitivne.

Naravno da veliko povećanje broja stanovnika u kratkom periodu mijenja i naše prioritete u gradskim projektima – okrećemo se gradnji škola, vrtića i jaslica i trenutno nam je prioritet za svu djecu osigurati jednake, kvalitetne uvjete i dovoljno mjesta u svim ustanovama.’ – kaže gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Grad dijeli najveće stipendije u zemlji za učenike i studente, svim umirovljenicima sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje i osigurava ostale pogodnosti poput sufinanciranog smještaja u  gradski Dom za starije i poludnevni boravak, osigurava nadstandarde u hitnoj medicinskoj pomoći, financira smještaj deficitarnih kadrova poput liječnika, povećao je i naknade za prvorođeno dijete za 50%, dok je socijalni program jedan od najkvalitetnijih u zemlji za koji se izdvaja oko 10 milijuna kuna godišnje, s porastom od 1.8 milijuna kuna u odnosu na lani. Sve je to samo mali dio mjera koje život u Poreču čine kvalitetnijim, stoga ne čudi da je broj stanovnika u Poreču od 2011. godine porastao za 18%.

Iako je ova godina posebno izazovna zbog manjka prihoda zbog epidemije koronavirusa, i dalje planiramo pokrenuti izgradnju vrtića i jaslica u naselju Žbandaj, kao i gradski model kojim se želi mladim obiteljima olakšati put do prve nekretnine kroz subvencije.

Konačno, pozitivna demografska kretanja nisu i ne mogu biti rezultat samo jednokratnih mjera. Pozitivna kretanja rezultat su, prije svega, stabilne gospodarske situacije. Poreč, osim što je najrazvijeniji grad u Istri, ujedno je i među najrazvijenijima u Hrvatskoj. Na nama, kao Gradu, je da osiguramo kvalitetne uvjete života za sve i stalno ulažemo u razvitak grada.

Prema trendu rasta broja rođenih u odnosu na umrle u 2019. u odnosu na 2018. vodeći je bio Grad Sisak, koji je imao rast prirodnog prirasta od 67 osoba.

Sisak: Prioritet ulaganje u predškolsko i školsko obrazovanje te u studente

Ulaganje u djecu predškolske dobi kao i učenike i studente je glavni prioritet Grada Siska posljednjih sedam godina, od kako je gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. Ulaganje se odnosi na podizanje učeničkog standarda, povećanje kapaciteta vrtića te kapitalna ulaganja u sportske objekte, kao i kontinuirano uvođenje i podizanje iznosa potpore za novorođenčad, pratitelje u nastavi i njegovateljske obitelji.

Potpora za novorođenčad iznosi 3.000 kuna i ostvaruju ju svi roditelji neovisno o broju djece što znači da će ukupni iznos potpore ove godine doseći milijun kuna. Potpora njegovateljima iznosi 7.200 kuna godišnje i pravo na  nju ostvaruje 68 roditelja djece s poteškoćama u razvoju.

Grad Sisak stipendira 88 studenata te je u tu svrhu u Proračunu Grada Siska za 2020. godinu osigurano 700.000,00 kuna. Osim toga, Grad Sisak sufinancira prijevoz studenata, za koju svrhu je osigurao za 418 studenata iznos od 490.000,00 kuna u 2020. godini.

U sisačkim osnovnim školama je u školskoj godini 2020/2021. upisano 346 prvašića. Svih devet osnovnih škola imaju školsku kuhinju i u 7 je osiguran produženi boravak, kao i ljetni produženi boravak koji koristi više od 30 djece. Trošak za produženi boravak iznosi 2.792.521,00 kuna. Grad Sisak u navedenom programu sudjeluje u iznosu 2.092.975,00 kuna, a udio roditelja je 699.546,00 kuna.

U proračunu Grada Siska za školsku kuhinju osigurano je 3.743.558,00 kuna iz različitih izvora financiranja. Za one učenike koji nisu uključeni u projekt financiran EU sredstvima, a roditelji ne mogu plaćati naknadu, Grad Sisak financira sa 412.500 kuna. Udio roditelja u školskoj kuhinji iznosi 1.969.879,00 kuna. Grad Sisak financira i Healthy Meal Standard (zdrava prehrana) u iznosu 82.600,00 kuna.

Sve učenike koji su završili četvrti razred u Sisku Grad Sisak nagrađuje ljetovanjem u gradskom Odmaralištu Zaostrog koje godišnje ugosti više od 300 djece na teret Grada. U program ljetovanja uključen je i Odjel djece s teškoćama u razvoju iz OŠ 22. lipnja. S djecom će u Zaostrogu boraviti i njihovi roditelji, odnosno pratitelji kojima su također plaćeni svi troškovi ljetovanja.

Najznačajnija kapitalna ulaganja Grada odnose se na izgradnju Dječjeg vrtića Različak na Zelenom Brijegu koji je otvoren 2015. godine. Prošle godine je dograđen Dječji vrtić Bubamara, a ove godine je uz pomoć donacije Američke vojske izgrađen i potpuno novi Dječji vrtić Sunce. Ukupno su kapaciteti vrtića u posljednjih pet godina povećani za 290 djece.

Za funkcioniranje dvije sisačke vrtićke ustanove trošak iznos 29.932.450 kuna godišnje od čega je udio Grada Siska 21.595.030,00 kuna, a udio roditelja je 8.337.420,00 kuna.

U proračunu Grada Siska izdvaja se i iznos od 3.961.000,00 kuna za troškove korištenja sportskih objekata djece sportaša, koji su u vlasništvu Grada Siska i troškove najma objekata koji nisu u vlasništvu Grada Siska.

Prije dvije godine izgrađena je nova Ledena dvorana na mjestu starog klizališta vrijedna 40 milijuna kuna i vanjski Bazeni Caprag za 9 milijuna kuna,  a upravo se gradi multifunkcionalni sportski objekt Sportska dvorana Zeleni Brijeg za koju je osigurano 37 milijuna kuna. Nakon izgradnje Grad će riješiti sve ključne sportske infrastrukturne potrebe jer će svoj sportski dom dobiti mali sisački odbojkaši, rukometaši i ostali sportaši koji se bave dvoranskom sportovima. Trenutno se za njihove potrebe iznajmljuje skupa dvorana Industrijske škole Brezovica.

Umag: Besplatni vrtići, samostalno gradi srednju školu…

Slijedi Umag koji je imao trend povećanja prirodnog prirasta od 56 osoba, tj. većeg rasta rođenih u odnosu na umrle.

‘Odgovornost prema javnom dobru, zajednici, stvaranje uvjeta za razvoj, međugeneracijska solidarnost, suživot, održivi razvoj, socijalna osjetljivost, a posebno briga o djeci i umirovljenicima kao dvije najosjetljivije skupine građana, vrijednosti su koje obilježavaju naše projekte i investicije.

Vođeni tim principima, 2010. godine pokrenuli smo projekt „Umag-grad djece 2010.-2020.“ koji  nastaje kao veliki, desetogodišnji megaprojekt u smjeru osiguravanja najboljih odgojno-obrazovnih uvjeta i standarda za naše najmlađe sugrađane. Projekt obuhvaća izgradnju i/ili rekonstrukciju svih 18 zgrada umaških predškolskih i školskih ustanova, kao i uređenje igrališta i parkova,  te nadstandardno osigurava našoj djeci najbolje i najkvalitetnije uvjete u okviru odgojno-obrazovnog procesa, od vrtića do fakulteta.’ – kaže gradonačelnik Vili Bassanese.

Kontinuiranim i sustavnim ulaganjem u odgojno-obrazovnu infrastrukturu, Grad Umag stvara novi i viši  standard odgoja i obrazovanja te s ponosom zauzima visoko mjesto na ljestvici gradova koji svojoj djeci osiguravaju najviše standarde i najsuvremenije uvjete školovanja. Grad Umag raspolaže s ukupno 18 objekata, od kojih 10 namijenjenih predškolskom, a 8 školskom odgoju.

U tih deset godina izgrađen je DV Bambi i osiguran je prostor za 144 mališana, vrtić”Do-re-mi” Babići, DV ”Radost-Gioia” za 200 djece te DV u  Petroviji, saniran je i uređen Centralni dječji vrtić, obavljena rekonstrukcija područnog DV  u Bašaniji a gradi se novi DV u Murinama te pripadajuće dječje igralište. Od travnja 2017. godine vrtići su besplatni za svu djecu, njih oko 650, a liste čekanja nema.

‘Svjedoci smo da se gotovo sve područne škole u okruženju zatvaraju iz razloga što je danas jeftinije voziti djecu u jednu centralnu školu. Mi u Umagu odlučili smo upravo suprotno jer shvaćamo da su potrebe i očuvanje tradicije svakog naselja povijesno bogatstvo koje trebamo očuvati.’ – kažu u Gradu i dodaju da su obavljene rekonstrukcije triju područnih škola. Izgrađena je i nova škola u Petroviji, gradi se nova u Murinama, a rekonstruirat će se ona u Kmetima. Lani je započeta kompletna energetska obnova zgrade OŠ Marije i Line. Jedini su Grad koji samostalno gradi srednju školu.

Osim naknade od 1500 kuna za novorođeno dijete, besplatnog vrtića, osiguranog mjesta u vrtiću, svako dijete u Gradu Umagu ima i najbolje uvjete boravka te nadstandardne usluge struke: pedagog, psiholog, logoped, edukacijsko-rehabilitacijski terapeut, medicinska sestra, profesor kineziologije, profesor glazbenog odgoja te asistente u nastavi.

S izdvojenih proračunskih milijun kuna Grad omogućava besplatan prijevoz svim učenicima osnovne škole, sa 400.000 kuna financira produženi boravak, sa 60.000 kuna sufinancira topli obrok, sa 800.000 kuna sufinancira prijevoz učenika srednjih škola, 70.000 kuna iznose potpore za učenike a 500.000 kuna stipendije za studente, isto koliko i  pomoć za djecu s posebnim potrebama.

Samobor je imao veći rast rođenih nego umrlih u godinu dana za 54 osobe, a slijedi Čazma sa 47 bržeg rasta rođenih nego umrlih te Pregrada gdje je u godinu dana porastao za 42 broj rođenih u odnosu na umrle.

Pregrada: Niz dodatnih programa u vrtićima i školama

‘Nastojimo potaknuti demografske trendove, ali ne samo jednokratnim financijskim pomoćima, nego kroz osiguravanje jednog kvalitetnog mjesta za život  s dobrom infrastrukturom, cestama, vodoopskrbom te naravno vrtićima i školama, čime se stvaraju bolji uvjeti života za mlade obitelji.  Lokalna zajednica ima važno mjesto u razvoju djece i mladih i upravo mi kao Grad ulažemo značajna sredstva za naše najmlađe sugrađane i s ponosom nosimo naziv “Grad prijatelj djece”, a bolje uvjete za djecu i mlade nastavit ćemo stvarati i u narednom razdoblju.’ – kaže gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj.

U Gradu kažu kako je loša demografska slika u Hrvatskoj, pa tako i u županiji, poticaj za uvođenje raznih pronatalitetnih mjera.

Među njima je svakako i naknada za novorođenu djecu. Roditelji s područja Pregrade primaju potporu za novorođenčad u vrijednosti od dvije tisuće kuna, koja je raspodijeljena na način da se tisuću kuna ostvaruje u novčanom obliku, dok se još tisuću kuna dodjeljuje u obliku prigodnog paketa za svako novorođeno dijete.

Grad svojim Proračunom osigurava sredstva za financiranje troškova boravka djece u specijalnim ustanovama (Poliklinika SUVAG) u visini od 30%, a najviše u visini od 50% od utvrđene cijene programa. Proračunom Grada osiguravaju se i sredstva za financiranje troškova prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju u specijalnu ustanovu, koja se nalazi na području Županije. Također, u području zdravstva možemo istaknuti i prošlogodišnju zajedničku investiciju Grada i Županije u uređenje parkirališta i okoliša oko Doma zdravlja vrijednu 220 tisuća kuna.

‘Naravno da želimo olakšati svakom roditelju koliko god možemo i cilj nam je da ove bebe kasnije ostanu i živjeti u Pregradi, da budu vezane uz svoj grad. No, sama demografska slika ne može se mijenjati jednokratnim financijskim pomoćima nego kroz osiguravanje jednog kvalitetnog mjesta s dostojnim plaćama, ali i kroz dobru infrastrukturu, ceste, vodoopskrbu te naravno vrtiće i škole. Grad Pregrada kontinuirano ulaže u sve aspekte obrazovanja na području grada. Vrtić provodi projekt „Ti i ja zajedno“, gdje Grad Pregrada sudjeluje kao partner. Riječ je o projektu kojim se želi unaprijediti rad vrtića, ponuditi posebne programe te adekvatno usavršiti znanja i kompetencije djelatnika.  Što se tiče cijene vrtića, roditeljima koji imaju dvoje djece u vrtiću, za drugo dijete cijena vrtića smanjuje za 50 posto, dok je u potpunosti oslobođeno od plaćanja treće i svako daljnje dijete istog obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program vrtića. Od 2014. do 2020. godine troškovi vrtića su rasli, no roditeljima se cijena nije mijenjala, već je sufinanciranje Grada povećano za 41,95 posto.

Grad Pregrada sufinancira prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, troškove prehrane za djecu u osnovnim školama (uključujući i djecu s područja Grada koja su polaznici osnove škole Đure Prejca), troškove škole plivanja, organiziranja terenske nastave, troškove pomoćnika u nastavi, programa međunarodne Eko škole, a financijski podržava projekte škole kao što su Večer znanosti, natjecanja i festivali te projekti u sklopu Erasmus + programa. Zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa sufinanciramo troškove ljetovanja za djecu slabijeg imovinskog stanja, Iz gradskog proračuna daruju se i djeca povodom blagdana sv. Nikole. Grad nije osnivač osnovne škole, ali u svom proračunu prošle je godine osigurao sredstva za zamjenu parketa u dvorani osnovne škole.

Grad će i ove godine financirati uz Županiju nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete u 50 postotnom iznosu, a sam osigurati radne materijale. Iz gradskog se proračuna osigurava 200 kuna mjesečno po učeniku za sufinanciranje troškova smještaja srednjoškolaca koji se školuju izvan Pregrade.

Također, u Proračunu za 2020. godinu osigurano je 265 tisuća kuna za stipendije i financijske potpore studentima i učenicima. Pravo na stipendiju i financijsku potporu ukupno je ostvarilo 55 učenika i studenata, od čega 29 učenika te 26 studenata. Dodjeljuju se i financijske potpore učenicima i studentima ovisno o prihodima po članu kućanstva; izravna financijska potpora za deficitarna zanimanja; nagrade za izvrsna postignuća učenicima i studentima na natjecanjima..

Grad sufinancira troškove u vezi izvođenja dislociranog studija sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka.

Također, Grad radi na razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa te na osiguravanju besplatnog pristupa bežičnom internetu na pojedinim lokacijama u gradu.

Nakon Pregrade, slijede gradovi Županja – 40 više rođenih nego godinu prije u odnosu na umrle, pa Donja Stubica gdje je u godinu dana bilo 39 više rođenih nego umrlih.

Donja Stubica: Kupuje radne bilježnice, osigurava djeci ljetovanje…

Grad Donja Stubica, primjerice, sufinanciramo prijevoz srednjoškolcima, kupuje radne bilježnice i nenastavni materijal, financira ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, sufinancira djelovanje udruga s više od 600.000 kuna, a u većini udruga je naglasak na radu s djecom.

Nadalje, sufinancira se boravak djece u vrtićima, daju potpore za novorođenčad, a studentima i učenicima  stipendije.

Sa trendom bržeg rasta rođenih nego umrlih, ukupno 37 više rođenih nego umrlih, slijedi Koprivnica.

Koprivnica: Grad bez prireza, s produženim radom vrtića, skorom gradnjom studentskog doma...

Grad Koprivnica je jedan od rijetkih gradova u RH koji nema prirez što direktno utječe na kvalitetu života  građana. U Gradu Koprivnici Proračun Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2019. godini iznosio 81.725.697,00 kuna od kojeg iznosa 63% proračuna je samo usmjereno za dobrobit djece.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta primili su roditelji u iznosu od 1.500 kuna za 241 dijete u 2019. godini, te je ukupno iz proračuna osigurano 361.500,00 kuna, dok su sredstva u 2020. godini planirana u iznosu od 405.000,00 kuna.

Lanjskom odlukom povećano je sufinanciranje smještaja djece u 10 satni program predškolskog odgoja i obrazovanja po upisanom djetetu u 5 dječjih vrtića na području Grada Koprivnice što je u 2019. godini povećanje od  300.000 kuna. Dodatno sufinanciranje smještaja djece mogu ostvariti socijalno ugrožene obitelji u postotku 75%, 50% ili 25% iznosa kojim participiraju roditelji, drugo dijete iz iste obitelji ima pravo na dodatnih 50% iznosa kojim participiraju roditelji, te za svako treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji Grad Koprivnica u cijelosti pokriva troškove smještaja u vrtiću. Također, dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji na području Grada Koprivnice može ostvariti pravo na smještaj u visini 50% iznosa kojim participiraju roditelji/skrbnici. U 2019. godini za predškolskih odgoj i obrazovanje u dječjim vrtićima osiguran je iznos od 21.332.080,55 kuna, dok su sredstva u 2020. godini planirana u iznosu od 22.930.900,00 kuna.

Od 2019. godine osiguran je produženi boravak u dječjim vrtićima. Dva dječja vrtića rade do 18,00 sati, dok jedan dječji vrtić radi do 20,00 sati.

Na području Grada Koprivnice djeluje 11 obrta za čuvanje djece. Zbog povećanih potreba smještaja djece u obrtima za čuvanje djece od 6 mjeseci do dana navršene jedne godine života izdvaja se od lani iznos od 2.000,00 kuna mjesečno, za djecu od dana navršene jedne godine života do dana obveznog upisa u redovan program predškolskog odgoja i obrazovanja izdvaja iznos od 1.000,00 kuna mjesečno i za djecu s teškoćama u razvoju izdvaja se iznos od 2.000,00 kuna mjesečno po djetetu. U 2019. godini za uslugu čuvanja djece osiguran je iznos od 1.155.864,22 kuna, dok su sredstva u 2020. godini planirana u iznosu od  1.296.000,00 kuna.

Početkom 2020. godine u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica započelo se je s novom socijalnom uslugom ‘ranom intervencijom’ čime Grad Koprivnica širi mrežu socijalnih usluga u gradu, ali i šire područje grada s obzirom da su polaznici Centra i djeca stanovnici drugih općina. Također, opremljen je novi senzorni kabinet.

Obuku plivanja u 2019. godini Grad Koprivnica u suradnji sa Zajednicom športskih udruga grada Koprivnice pokrenuo je za djecu polaznike Dječjeg vrtića „Tratinčica“. Kroz projekt financirana je obuka plivanja djece u iznosu od 24.450,00 kuna.

U 2020. godini za planirana su sredstva u iznosu od 662.000,00 kuna za udžbenike i radne bilježnice.

Grad Koprivnica financira sve izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama. Projekt Zdravi doručak u školama – Zdravkec – u suradnji s lokalnim OPG-ovima u škole i gradske vrtiće se za pripremu obroka dostavlja svježe i zdravo voće i povrće. U sklopu projekta E-škole Grad Koprivnica financira „e-Škole tehničar“ za svih 5 osnovnih škola na području grada.

Grad Koprivnica provodi nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola te učenika s teškoćama u razvoju i njihovih mentora koji su osvojili značajne rezultate na natjecanjima. U 2020. godini planirana su sredstva  u iznosu od 65.000,00 kuna.

U suradnji sa Zajednicom športskih udruga grada Koprivnice,  sufinancira sportske škole za djecu i mlade. U 2020. godini plan je za tu svrhu 1.580.000,00 kuna. Za projekt Obuka neplivača učenika u ovoj godini planiran je iznos od 107.000,00 kuna.

Grad Koprivnica stipendira redovne studente s prebivalištem na području grada Koprivnice na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata. Visina stipendije za redovne polaznike preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školuju u RH iznosi 550,00 kuna, visina stipendije za redovne polaznike preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školuju izvan RH iznosi 1.100,00 kuna, visina stipendije za redovne polaznike preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školuju izvan RH iznosi 1.600,00 kuna. Od 2019. godine povećan je iznos stipendije za studente s invaliditetom i studente polaznike deficitarnih zanimanja na 800,00 kuna. Za školsku godinu 2018./2019. temeljem Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta sjever visinu školarine od 7.370,00 kuna primilo je 2 studenta preddiplomskog stručnog studija i 2 studenta diplomskog sveučilišnog studija.

Sretno dijete – sretan grad Koprivnica je program u sklopu kojeg se financira božićno darivanje djece, nagrada djeci koja su pokazala veliko humanitarno i solidarno djelovanje pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta“ u vrijednosti od 20.000,00 kuna, osigurana su sredstva za rad Dječjeg Gradskog vijeća Grada Koprivnice te aktivnosti Akcije „Sretno dijete – sretan grad“ koju vodi Koordinacijski odbor Grada Koprivnice. U 2019. godini osigurana su sredstva u iznosu od 133.328,22 kune, dok su sredstva u 2020. godini planirana u iznosu od 164.500,00 kuna.

Uskoro počinje gradnja studentskog doma u sklopu Sveučilišta Sjever. U provedbu kreće projekt „Centar za pomoć u kući Koprivnica“ u sklopu natječaja Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza.

Sa porastom rođenih u odnosu na umrle za 35 osoba među vodećih deset gradova je i Zaprešić, koji je ujedno među njima i jedini s pozitivnim prirodnim prirastom. Za 34 bržeg rasta rođenih nego umrlih slijedi kao deseti Grad Nova Gradiška.

Gleda li se pak trend rasta prirodnog prirasta u 2019. u odnosu na 2017. vodeći je Grad Split, gdje je za čak u dvije godine 150 osoba više rođeno nego što je umrlo.

Split: 5 novih škola s produženim boravkom

U Gradu Splitu cijena boravka djece u dječjem vrtiću je među najnižima u odnosu na ostale gradove u Republici Hrvatskoj. Jaslički program roditelji plaćaju 495 kuna,10-satni vrtićki program 480 kuna, 8-satni vrtićki program 410 kuna, 6-satni vrtićki program 250 kuna i 5-satni vrtićki program 230 kuna. Treće i svako sljedeće dijete  ne plaća vrtić.

U Proračunu Grada Splita i u ovoj godini planiran je iznos od 5.000.000 kuna za financiranje  nabavke radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala djeci koja pohađaju splitske osnovne škole. Na temelju iskazanih potreba roditelja Grad Split  kontinuirano ulaže i širi mrežu osnovnih škola u kojima se realizira produženi boravak za djecu od 1.-3. razreda.

Grad Split za učeničke stipendije isplaćuje mjesečni iznos od 600 kuna (10 rata) po učeniku, za studentske stipendije isplaćuje se 1000 kuna za studente koji studiraju izvan Splita, a studijske grupe ne postoje u Splitu. Za sve ostale studente isplaćuje se iznos stipendije od 800 kuna (10 rata).  Također za studente poslijediplomskih studija isplaćuje se jednokratni iznos od 7.000 kn neto.

Učenicima i studentima kategoriziranim sportašima isplaćuju se stipendije u mjesečnim iznosima od 600 kuna (10 rata) učenicima, te mjesečno 800 kuna (10 rata) studentima.  Također učenicima i studentima uključenim u program Erasmus+  isplaćuju se troškovi putovanja.

Mreža škola s produženim boravkom povećana je s 8 škola iz rujna  2017. godine, na 16 škola od rujna 2020. godine (od početka nove školske godine 2020./2021. nastava produženog boravka uvodi se u 5 novih škola).

Grad Split osigurava naknade za novorođeno dijete.  Za prvorođeno dijete Grad Split osigurava 2.000,00 kuna, za drugorođeno 4.000,00 kuna dok za treće i svako daljnje novorođeno dijete u obitelji osigurava naknadu u iznosu 55.000,00 kuna u jednakim godišnjim obrocima tijekom 10 godina.

Za financiranje marende posebne kategorije djece izdvaja se mjesečno 150 kuna, odnosno 450 za sufinanciranje prehrane u cjelodnevnom boravku u osnovnim školama.

Pravo na potporu imaju i posebne kategorije učenika srednjih škola i redovitih studenta od 600,00 kuna mjesečno za učenike srednjih škola, 800,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju u Splitu i 1.000,00 kuna za studente koji studiraju izvan Splita. Iznosi se uplaćuju u najviše 10 jednakih mjesečnih obroka.

Besplatni prijevoz ostvaruju učenici i redoviti studenti iz obitelji s troje i više djece uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Splita i da prima dječji doplatak te djeca s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu u Centru za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ Split odnosno Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split. Omogućen je besplatni organizirani prijevoz u dolasku i povratku s nastave.

S trendom većeg rasta rođenih u dvije godine nego umrlih nakon Splita slijede gradovi Zadar – 88 je bio porast rođenih u odnosu na umrle, te Vinkovci u kojima je porast rođenih u odnosu na umrle bio 78.

Vinkovci: Popust  mladim obiteljima na kupnju zemljišta za gradnju obiteljskih kuća

‘Svake godine se rodi oko 300 beba prijavljenih s prebivalištem u Vinkovcima. Vinkovci bilježe i trend povećanja razlike između rođenih i umrlih što je pokazatelj da smo pokrenuli demografske trendove u pozitivne. Broj od 300 novorođenih vinkovačkih beba je konstantan već godinama i s ponosom svakih nekoliko mjeseci okupimo roditelje i novorođene bebe kako bismo im uručili naknadu u iznosu 2.000,00 kn uz prigodan poklon. Od ove godine svaku bebu darujemo s poklon paketom sa slikovnicama i godišnjom članskom iskaznicom naše Knjižnice koja potiče čitanje od najranijeg djetinjstva. Sretan sam što smo ovu naknadu s početnih 1.000,00 uspjeli povećati na 2.000,00 kuna i time dodatno pomogli našim obiteljima na samom početku njihova roditeljstva, a svi znamo kako to uvijek iziskuje velike troškove za osnovne stvari za bebu.

Prema još neslužbenim podacima, ove godine očekujemo 400 učenika upisanih u prve razrede osnovnih škola za koje smo osigurali naknade u iznosu od 1.000,00 kuna kako bismo njihovim roditeljima nadoknadili barem jedan dio troškova nužnih za početak školovanja.

Vjerujem da su ovo rezultati pronatalitetnih i demografskih mjera koje provodimo od početka mandata. Trenutni podaci daju razloga za optimizam kako naši Vinkovci postaju grad mladih obitelji s djecom.

Osim naknada za bebe, Grad sufinancira cijenu boravka u vrtiću kako bi roditeljima olakšao trošak boravka djece u vrtiću.  Prema odluci Gradskog vijeća o socijalnoj skrbi za 2020., iznos koji plaćaju roditelji smanjuje se za 30 posto ako prihod po članu kućanstva ne prelazi 1500 kuna, što je povećanje cenzusa u odnosu prema prošloj godini od 300 kuna, a plaćanja dječjeg vrtića oslobođena su djeca s teškoćama u razvoju, djeca iz udomiteljskih obitelji, djeca žrtve obiteljskog nasilja i djeca bez obaju roditelja.

Uveli smo brojne demografske mjere, ali držim da moramo primarno raditi na tome da zaustavimo iseljavanje. Ovo je problem koji si stavljam kao važnu zadaću, na kojoj ćemo svi zajedno raditi, uključujući sve institucije, kako bismo zadržali ljude u našem gradu. Jedna od demografskih mjera jest popust  mladim obiteljima na kupnju zemljišta za gradnju obiteljskih kuća, koji raste ovisno o broju djece, sve do 85 posto. Nedavno smo energetski obnovili tri objekta vrtića, izradili smo projekt gradnje potpuno novog objekta Dječjeg vrtića “Vladimir Nazor”, obnavljamo dvije osnovne škole i kontinuirano ulažemo u podizanje kvalitete boravka naše djece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama.

Tijekom protekle tri godine podijeljeno je 1.116 potpora za novorođenče ukupne vrijednosti 1.601.000,00 kuna, te je ista podignuta u 2018. godini s 1.000 na 2.000 kuna. Grad se brine i o trudnicama, te svake godine sufinancira programe predavanja za edukaciju porodilja kojih je u protekle tri godine bilo 16 održanih programa.

Kao i svake godine od kada smo pokrenuli projekt dodjele vaučera i pomoći našim osnovnoškolcima odnosno našim obiteljima i ove godine u proračunu smo osigurali 1.198.500 kuna za 2.397 osnovnoškolaca koji će dobiti vaučere u vrijednosti 500 kuna, a ukupno dosad smo podijelili 4.800 vaučera.

Za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola osigurali smo jednokratnu potporu u iznosu 1.000,00 kuna, a tijekom protekle dvije godine podijelili smo 669 potpora za 1. razrede osnovne škole i 673 potpore za 1. razrede srednje škole. Tijekom protekle tri godine sufinancirali smo javni prijevoz za ukupno 558 učenika srednjih škola u ukupnom iznosu 184.020,31 kn. Tijekom ove školske godine za 315 učenika srednjih škola koji se školuju izvan Vinkovaca sufinancirali smo javni prijevoz u ukupnom iznosu 123.335,00 kn. Osigurali smo i sredstva za naših 230 stipendista,a prošle godine smo nagradili 29 učenika i mentora za izvrstan rezultat na natjecanjima.

U gradskom proračunu osigurali smo i božićnice za umirovljenike u vrijednosti od 200,00 do 400,00 kn ovisno o visini mirovine. Grad sufinancira prijevoz osoba s invaliditetom, pomaže najugroženijim sugrađanima isplatom jednokratnih potpora, pučkom kuhinjom, te pokrivanjem troškova stanovanja.

Cilj nam je da ovim našim mjerama potpora i naknada obuhvatimo sve dobne skupine unutar jedne vinkovačke obitelji.’ -rekao nam je u nedavnom intervjuu gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić.

Rast razlike rođenih i umrlih u posljednje dvije godine nakon Vinkovaca najviše se je povećao u Zaprešiću – 73, Rijeci – 71, Varaždinu – 68 te Šibeniku – 53.

Šibenik: Povećano sufinanciranje vrtića, 700 djece ima besplatan obrok…

Grad Šibenik kontinuirano ulaže u skrb i obrazovanje naših najmlađih sugrađana te stvaranju kvalitetnih temelja za budućnost. Tijekom 2018. godine povećali smo novčanu pomoć roditeljima za prvorođeno dijete s 1.200 na 1.500 kuna te za drugorođeno dijete s 1.400 kuna na 2.000 kuna.  Za trećerođeno i svako daljnje dijete roditelji ostvaruju novčanu pomoć od 21.000 kuna koja se isplaćuje u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina, jednom godišnje u mjesecu rođenja djeteta. Važno je napomenuti kako Grad Šibenik ima i vrlo jednostavne kriterije za ostvarivanje prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete.

 Grad Šibenik je osnivač dvije predškolske ustanove DV Šibenska maslina i DV Smilje , te sufinancira boravak djece u pet predškolskih ustanova drugih osnivača. U prošloj godini podignuli smo visinu iznosa sufinanciranja djece upisane u privatne i vjerske vrtiće s dosadašnjih 700 na 900 kuna mjesečno po djetetu.

 Sudjelovanje roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Šibeniku je među najnižima u RH , a umanjuje se i sudjelovanje u cijeni programa za roditelje sa dvoje i više djece na način da se cijena umanjuje za 25% za 10-satne programe, smjenski i posebni program i za 15% za 5,5-satni program. U dvije osnovne škole čiji je osnivač Grad organizira se i produženi boravak za djecu polaznike 1. i  2. razreda .

Grad Šibenik u posljednje tri godine osigurava besplatne školske obroke za djecu u riziku od siromaštva posredstvom Fonda Europske pomoći za najpotrebitije. U projekte je uključeno 700 djece iz svih devet osnovnih škola kojima je osnivač Grad Šibenik. Također provodimo četverogodišnji projekt “Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2” koji se sufinancira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 4.312.731,36 kn. Projekt doprinosi rješavanju problema ciljne skupine učenika s teškoćama u razvoju.

Nakon Šibenika, s povećanjem razlike rođenih i umrlih slijedi Grad Čazma – 45, spomenuta Pregrada – 44 te Gospić koji je imao trend rasta prirodnog prirasta za 42 osobe.

Gospić: Porasle naknada za bebe, svi srednjoškolci besplatne pripreme za maturu…

S obzirom na to da su sredstva za nabavu školskih udžbenika za učenike osnovnih škola već osigurana u državnom proračunu, Grad Gospić je za osnovnoškolce sa svog područja odlučio osigurati sredstva za  „drugi obrazovni materijal“, odnosno za radne bilježnice(1. razred), likovne mape (1.-8. razred) i tehničke kutije (5.-8. razred).  Tako je za učenike OŠ dr. Jure Turića Gospić, OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ „Dr. Ante Starčević“ Pazarište Klanac u  proračunu Grada Gospića osigurano 150.000,00 kn za nabavu školskog pribora kako bismo roditelje što više financijski rasteretili.

Također Grad Gospić financira Program pripreme maturanata za državnu maturu za sve gospićke srednjoškolce te omogućava produženi boravak u osnovnim školama.

Besplatan obrok ostvaruju učenici s područja Grada Gospića u školama u kojima je organizirana prehrana. Pravo mogu ostvariti učenici od prvog do osmog razreda čiji članovi kućanstva ispunjavaju uvjet prihoda.

Ove godine potpora za novorođene bebe porasla je sa 2.000 na 3.000 kuna.

 Za djecu s teškoćama u razvoju odobrava se jednokratno roditeljima (skrbnicima) potpora u iznosu od 2.000,00 kn.

Redovitim učenicima srednjih škola koji ostvaruju pravo temeljem Vladine Odluke o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Grad Gospić sufinancira trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti.

Pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Gospića, koji ispunjavaju kriterije iz Odluke o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Grada Gospića. (Lidija Kiseljak)