Živimo u vrijeme u kojem ne možemo NE KOMUNICIRATI. Uvijek nam je cilj da nas drugi čuju, razumiju i prihvaćaju, a ostvarenje naših ciljeva upravo ovisi o tome znamo li učinkovito komunicirati s drugim ljudima.

Danas smo okruženi milijardama informacija, a nikada nismo imali manje vremena jedni za druge i sami za sebe. Zato je dobro razmisliti o tome što komunikacija stvarno podrazumijeva. Želite li poboljšati svoju komunikaciju morate prihvatiti da ne postoji odbijanje ili negativna informacija. Informacija je informacija. Kontekst joj pripisujete sami. Povratnu informaciju u poslovnom ili privatnom okruženju uvijek možete iskoristiti bez obzira koja emocija se vezuje uz nju.

Komunikacija unutar timova posebno je pod povećalom u doba krize. U javnoj upravi došlo je unatrag 40 dana do tektonskih promjena vezanih uz komuniciranje. Umjesto klasičnih oblika, digitalni okvir preuzeo je sve, kućni uredi zamijenili su institucionalne, ali je efikasnost upravo zbog toga u nekim gradovima, općinama i županijama vidljivo POVEĆANA. I ZATO JE NUŽNO da nastavimo raditi na još boljoj komunikaciji. A bolja komunikacija može postati još kvalitetnija ukoliko se prisjetimo temeljnih pravila;

  • Definirajte cilj i očekivanja od razgovora ili sastanka unaprijed. (To nam pomaže da jasno razumijemo zašto nešto činimo i pomaže u oblikovanju poruke.)
  • Osmislite poruku koju jasno želite prenijeti članovima tima ili partnerima. (Ne komplicirajte. Pojednostavnite poruku i radije je ponovite nekoliko puta nego da je komplicirate bez razloga.)
  • Izaberite medij kojim ćete prenijeti svoju poruku. (Dobro razmislite da li je uvijek komunikacija licem u licem najbolji odabir. Za neke poruke treba koristiti telefon, mail ili kraku poruku. Ne trošite vrijeme iscrpljujući se razgovorima ukoliko je to nepotrebno. Više koristite digitalne platforme koje su odličan izbor za edukaciju i brze sastanke, gotovo UŽIVO.)
  • Slušajte AKTIVNO. (Uspješna komunikacija uvijek obuhvaća dobro slušanje i razumijevanje pozicije u kojoj se nalazi naš sugovornik. Ipak, ne slušajte samo riječi. Pratite tonalitet glasa, pauze, poziciju tijela ukoliko možete bez obzira da li se radi o stvarnom ili virtualnom kontaktu. Svi ti detalji otkrivaju pravu poruku koju nam osoba želi poslati.

Prethodni blogovi:

 

*  Melita Pavlek je stručnjak za lokalnu demokraciju i razvoj, savjetnica za komuniciranje i NLP leadership praktičar. Uz bogato iskustvu u odnosima s javnošću i novinarstvu, dugo godina je bila aktivna u udrugama civilnog društva. U svojim predavanjima i edukacijama kombinira napredne tehnike leadershipa i coachinga.

*Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u komentarima i blogovima objavljenima na portalu gradonačelnik.hr pripadaju autoru te ne predstavljaju nužno stavove uredništva.